zavřít

Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren a elektromobilů aneb „Green Deal“ v daňové praxi

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Otakar Machala, daňový poradce
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 2 000,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 200,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73087

Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaických elektráren a elektromobilů aneb „Green Deal“ v daňové praxi

 

 

S rostoucím využitím elektromobility se rychle vyvíjí a mění i oblast jejího zdaňování.

V první části semináře vás seznámíme se současnou právní úpravou nízkoemisních vozidel v daňové oblasti a upozorníme vás zejména na nejnovější změny v příslušných zákonech a jejich výkladech, které byly přijaté v posledních měsících.

 

V rámci přechodu na zelené technologie roste počet fotovoltaických elektráren jak na střechách rodinných domů fyzických osob, tak u podnikatelských i veřejnoprávních subjektů různých velikostí, a s ním roste i důležitost znalosti daňových a účetních souvislostí jejich provozování.

V druhé části semináře upozorníme na nejdůležitější daňové dopady využívání FVE a související výklady, které byly v poslední době přijaty.

 

Seminář vás srozumitelně nasměruje ke správné, praktické a zároveň ekonomicky výhodné aplikaci daňových předpisů v obou uvedených oblastech.

 

 

 

OBSAH

 

-        Právní a politická východiska zelené politiky

-        Elektromobily a hybridní vozidla – základní vymezení

-        Elektromobily v obchodním majetku

·       důkazní břemeno vůči správci daně – povinné evidence

-        Služební elektromobil poskytnutý zaměstnancům

·       manažerské vozidlo – rozdílná nová úprava zdanění příjmu zaměstnance v roce 2023 a od roku 2024

·       varianty dobíjení elektromobilu zaměstnancem – možnosti dobíjení doma a u veřejných stanic

·       daňové dopady poskytnutí dobíjecího zařízení zaměstnanci

·       řešení spotřeby u hybridního vozidla – dopady na závislou činnost a DPH

-        Vlastní elektromobil zaměstnance

·       legislativní úprava

·       náhrady za spotřebu elektrické energie

·       poskytování cestovních náhrad zaměstnanci a jejich zdanění

-        Dobíjení elektromobilů

·       výdaje na spotřebu elektrické energie

·       spotřeba elektrické energie a její prokazování

·       možnosti prokazování ceny elektřiny

·       typy dobíjecích zařízení 

-        Elektromobil a daňové odpisy

·       varianty daňového odpisování elektromobilů

·       příklady využití daňových odpisů ve vazbě na výši zisku odpisovatele

·       účetní a daňové odpisy tzv. wallboxu

·       úprava odpisu dobíjecích zařízení v zákoně o daních z příjmů 

-        Základní přehled nedaňové podpory elektromobilů

-        Výhled vývoje zdanění elektromobilů v budoucnu

 

-        Vývoj zdanění příjmů z FVE

-        Obecné podmínky danění příjmů z FVE u právnických osob

-        Zdanění příjmů z FVE u fyzických osob

·       vliv licence a energetického zákona na typ zdanění

·       kdy se příjem z prodeje přebytků považuje za podnikání

·       dopad provozování FVE na celkový základ daně fyzické osoby – příklady

-        Náležitosti provozu FVE z hlediska DPH

·       zvláštnosti uplatňování DPH na výstupu

·       podmínky nároku na odpočet daně u FVE

-        Ekologické daně – daň z elektřiny

-        Odvod z elektřiny ze slunečního záření

-        FVE v účetnictví a daních z příjmů

·       účtování pořízení FVE a její zobrazení v účetních výkazech

·       ocenění FVE – vstupní cena a jak ji správně určit

·       na co nezapomenout ve smlouvě s dodavatelem FVE

-        Dotace u FVE

-        Odpisování FVE

·       daňové odpisy – speciální pravidla

·       daňové odpisy – praktické příklady

·       kdy nelze FVE samostatně odpisovat

-        Technické zhodnocení FVE

·       speciální pravidla pro technické zhodnocení FVE

·       správné odpisování FVE po technickém zhodnocení – příklady

-        Daňové rezervy u FVE

·       rezervy jako prostředek legálního snížení daňové povinnosti

·       rezerva na nakládání s elektroodpadem

·       rezerva na opravy FVE

-        Nedaňová podpora FVE

-        Nejčastější dotazy a diskuse

-        Závěr

 

 Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové aktuality od 1.7.2024 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví, kurs pro začátečníky, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Aktuality 2023 v DPH pro neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Uplatňování DPH v roce 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 2024-2025 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klímová, Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek 8 400 Kč / 10 400 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další