zavřít

Mzdové aktuality v roce 2023 a návrh změn zákoníku práce

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73044

Mzdové aktuality v roce 2023 a návrh změn  zákoníku práce

 

1)  Milostivé léto  - odpuštění příslušenství  vázajících se na daňové nedoplatky a   dluhy na pojistném na sociálním zabezpečení.

 

2) Zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti  zaměstnavatelů

Směrnici EU o whistleblowingu.

Zákon přinese zaměstnavatelům nové povinnosti a s tím spojené náklady. Budou totiž muset zavést interní oznamovací systémy. Podle Směrnice se tato povinnost měla týkat veřejných zadavatelů a zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci.

Co všechno musí podnikatelé před účinností zákona připravit?

  • zavést vnitřní oznamovací systém pro přijímání a správu oznámení,
  • zajistit tzv. příslušnou osobu, která se bude oznámením zabývat a vyhodnocovat je,
  • informovat každého oznamovatele o přijetí a výsledcích šetření jeho oznámení,
  • zajistit, aby žádný oznamovatel nebyl vystaven tzv. odvetným opatřením.

 

3) Nové povinnosti od 1.4.2023

     Ohlašování i nepojištěných zaměstnání u  Ukrajinců s dočasnou ochranou.

 

 

4) Návrh změn zákoníku práce

 Navrhovaná právní úprava zákoníku práce obsahuje především transpozici

1)     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a

2)     Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

 

Nejdůležitější navrhované změny:

1)     Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).

2)     Rozšiřuje se informační povinnost  zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.

3)     Nově se  stanoví informační povinnost vůči  zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).

4)     Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.

Informační povinnost i u dohod o pracích konaných mimo  pracovní poměr

Harmonogramy směn

Formy seznámení zaměstnance s harmonogramem směn

Směna, pracovní doba, přestávka na oddech, doba denního odpočinku, nepřetržitý odpočinek v týdnu

Překážky v práci  u dohod o pracích mimo pracovní poměr

Nárok na dovolenou u dohod  -  až od 1.1.2024

Příplatkové odměny u dohod -  za sobotu, neděli, za noc, atd.

 

5)     Rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)

6)     Práce na dálku (§ 317)

7)     Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje  problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)

8)     Další změny k datu konání semináře.


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504) ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality v roce 2023 a návrh změn zákoníku práce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Změny zákoníku práce v roce 2023 včetně změn promítnutých ve vlád. návrhu tzv. "transpoziční novely“ WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 500 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další