zavřít

Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 2 000,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 200,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73031

Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023

URČENO: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu v souladu s příslušnými právními předpisy.

PŘÍNOS: Na semináři proberete řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje konkrétní obtížné případy. Lektor vám připraví obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.   

 

                                                      PROGRAM:

Mzda, plat, odměna z dohod, a odměny statutárů: :     

 

--  Určování výše mzdy a různé její formy – správné postupy zaměstnavatelů, časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští ( princip rovnosti odměňování – „za stejnou práci stejná odměna“. Praktické ukázky pochybení zaměstnavatelů při stanovení výše mzdy.  

--  Zásadní informace při určování platu u zaměstnavatelů uvedených v § 109 Zákoníku práce ( zařazení zaměstnanců do platové třídy, a stupně uznatelné praxe ), časté chyby při určování stupně uznatelné praxe, problémy u zaměstnanců ve školství, a v sociálních službách.

--  Komplexní výklad – dodržení zásad při uzavírání dohod o provedení práce, a pracovní činnosti ( obsah, limit odpracovaných hodin, určování výše odměny § 110 - § 112 Zákoníku práce,) na co se zaměřují kontrolní orgány, a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští. Odměny statutárů a dopady na odvod přímých daní.

--  Zákonné příplatky ke mzdě, platu, nebo odměně – praktické výpočty a ukázky chybných postupů při poskytování příplatků. Pracovní pohotovost, dělená směna, zvláštní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – zvláštnosti těchto specifických zákonných příplatků. Nenárokové složky. Chyby při poskytování příplatků a jak řešit případnou nápravu.  

--   Připravované změny v Zákoníku práce z pohledu personalistů a vedoucích zaměstnanců. Jak řešit případné uzavírání pracovněprávních vztahů mimo pracovní poměr. Nově o pracích mimo pracoviště zaměstnavatele. Doporučené vzory – varianty uzavření dohod o pracích mimo pracoviště zaměstnavatele……. .          

Průměrný výdělek:     

Komplexní výklad výpočtu průměrného výdělku – specifická určení průměrného výdělku, kde nejčastěji zaměstnavatelé chybují, průměrný výdělek u dohod, a případně statutárů. Pracovní úrazy a zjištění průměrného výdělku. Důležitost správného stanovení průměrného výdělku, ve kterých případech mohou zaměstnavatelé chybovat.

Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2023.

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku • postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu • pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky • datová schránka a určení pořadí pohledávek • praktické ukázky výpočtu, problémy spojené se složitostí výpočtu a určování pořadí uspokojení jednotlivých pohledávek. Nově o navrhované změně insolvenčního zákona.  

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění – novinky pro rok 2023:        

 

První poznatky při uplatňování slev na pojistném, případové studie variant, kdy lze uplatnit slevu na pojistném, předepsané tiskopisy. Odvod pojistného u zvláštních skupin poplatníků pojistného – malý rozsah, statutáři, pojistné u zaměstnavatelů v záchranných složkách – hasiči, a záchranné zdravotnické složky. Termíny odvodu pojistného, případné pokuty, penále, „návrh milostivého léta“ v oblasti odpuštění hradit příslušenství z nedoplatků pojistného, a případných uložených pokut. Specifické výpočty pojistného u zdravotního pojištění – kategorie poplatníků, specifické kódy, princip minimálního vyměřovacího základu a odvod pojistného – pojmy dopočet a výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu a z minimálního vyměřovacího základu. Opravné přehledy o odvodu pojistného při zjednání nápravy chybně odvedeného pojistného. Názorné příklady výpočtu pojistného, včetně případných oprav. Doporučené písemnosti v oblasti zdravotního pojištění…… - souběh výkonu práce u více zaměstnavatelů, péče o děti a kategorie pojištěnců, za které hradí pojistné stát……              

 

Daň ze závislé činnosti v roce 2020 s výhledem na rok 2021:    

Formy daně – srážková, zálohová • zjištění základu daně • výpočet mzdy, platu, do základu daně • slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka • daňový bonus • tiskopisy pro rok 2023 • samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny • celá řada názorných postupů. Uprchlíci – Ukrajinci a uplatnění slev a případných daňových zvýhodnění.

Další důležité informace:     

--   Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)  od 1.7.2023 – názorná ukázka vnitřního předpisu,a zavedení pravidel pro ochranu oznamovatelů,

--   Připravované změny v Zákoníku práce ( zásadní změny u DPP a DPČ, - nové nároky u dohodářů, nová pravidla u práce z domova, vysílání zaměstnanců, nově o informacích o pracovním poměru, a další parametrické změny).  

--   Uprchlíci – a prodloužení jejich pobytu v rámci prodloužení Zákona Lex Ukrajina do 31.3.2024. Postupy podávání žádostí o registraci k prodloužení pobytu –  pokyn Ministerstva vnitra. Povinnosti uprchlíků. Další možné prodloužení pracovněprávních vztahů občanů Ukrajiny – uprchlíků.

--    Zásadní změny vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláškou 452/2022 od 1.1.2023 o provádění pracovně lékařských prohlídek – dohlídky pracovišť, periodické pracovně lékařské prohlídky a další změny v příloze k této vyhlášce. Ukázka vnitřního firemního předpisu o postupech při pracovně lékařských prohlídkách podle novelizované vyhlášky.             

--     Nejčastější dotazy a následné odpovědi při poskytování stravenkového paušálu pro rok 2023, - podmínky ve vazbě na daňovou uznatelnost, vnitřní firemní předpis ke stravenkovému paušálu. Případové studie poskytování stravenkového paušálu z pohledu Zákona o dani….. .  

--    Základní informace o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – praktická aplikace – Zákoník práce § 105, Nařízení vlády 170/2014 Sb., o evidenci a řešení pracovních úrazů. Správné řešení této škodní události – povinnosti zaměstnavatele a poškozeného zaměstnance. Změny u náhrad za újmu na zdraví od roku 2023.  Ukázka vnitřního předpisu o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

--     Dovolená – zvláštní výpočty dovolených, mateřská dovolená, dovolená u pedagogů, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. Přeplatky na dovolené a jejich následné vypořádání.

Dotazy a odpovědi.

 

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality od 1.7.2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví, kurs pro začátečníky, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Aktuality 2023 v DPH pro neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Uplatňování DPH v roce 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2024-2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 2024-2025 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klímová, Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek 8 400 Kč / 10 400 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2025 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2025 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další