zavřít

Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Vladimíra Jordová, auditorka
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73013

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky, kteří mají základní znalosti o účetnictví a nebo pracují jako účetní a chtějí si ujasnit správné postupy při sestavování účetní závěrky

Cíl: připravit účastníky z řad podnikatelských subjektů na účetní závěrku roku 2022 a ve stručnosti je seznámit se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti a ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubit znalosti k účetní závěrce a souvisejících úkonů.

Program semináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací, operace před uzavřením účetního období
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví • doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků • náležitosti inventurních soupisů • vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů • protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám • odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků • promlčení • právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů • Dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví • Daňové odpisy
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2021
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění
 • Struktura účetní závěrky • sestavování rouvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehled o změnách ve vlastním kapitálu
 • Metodika oprav chyb minulých období
 • Nejnovější interpretace NÚR
 • Stručné účetní a daňové aktuality roku 2022 ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
PAP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Majetek ve veřejném sektoru pro vybrané účetní jednotky, účetně/daňově WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Zaměstnávání malého rozsahu • DPP a DPČ v roce 2024 po novele zákoníku práce hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, kurs pro začátečníky, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 2024-2025 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klímová, Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek 8 400 Kč / 10 400 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další