zavřít

Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
datum konání: v čase 9-15.00
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 2 000,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 200,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72058

21.11.2022

Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023

Cíl: Seznámit účastníky této akce s novými změnami v práci personalistů a mzdových účetních podle posledního vývoje legislativy ke dni konání semináře.

 

Zákoník práce v roce 2022 a výhled do roku 2023 – výtah nejdůležitějších připravovaných  změn v pracovněprávních vztazích – informování o obsahu pracovního poměru, zkušební doba, překážky v práci a jejich čerpání, práce mimo pracoviště a nové zásady, atd. .
              Postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika vstupních prohlídek ( návrh novinka – zrušení vstupních prohlídek u kategorií prvních, případně druhých). Další povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb. Pracovní smlouva a její obsah.

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat. Důležité informace při uzavírání těchto dohod. Zásadní připravované změny ( nárok na dovolenou, překážky v práci, příplatky, určování pracovní doby, nároky na ošetřovné).

Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. Doporučené vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.

Převody dovolené z roku do roku – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce). Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené.

Problematika minimální nebo zaručené mzdy s výhledem do roku 2023 – pojmy minimální a zaručená mzda • dopady minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.

Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2022 – nejdůležitější informace.
Výpočet srážek. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinná. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na Určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy. 
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí.

Zdravotní pojištění v praxi roku 2022, s výhledem do roku 2023: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.

Pojistné na sociální zabezpečení 2022 a v roce 2023:
Maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanec a odvod pojistného. 
Sazby pojistného a změny jejich výše – bude-li schváleno. Sleva na pojistném od 1.2.2023.

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2022 a 2023: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.

Změny v zákoně o nemocenském pojištění porovnání roku 2022 a 2023: Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro vznik účasti na pojištění Kč 3 500 Kč, pojem malý rozsah v roce 2022 a 2023.
Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2022.
Specifické okruhy pojištěnců – statutáři, členové družstev, volebních komisí.

Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. Podrobně ke stravenkovému paušálu.

Program Kurzarbeit – částečná práce. Podrobný výklad. Aktivace tohoto programu.

Vývoj na trhu práce ve vazbě na případné zaměstnávání občanů Ukrajiny: Povinnosti, které musí splnit občan Ukrajiny – uprchlík, v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Vydání víza o pobytu na území České republiky. Možnost zaměstnávat takového držitele víza. Doba vydání takového víza. Povinnosti občana Ukrajiny. Možné zaměstnávání uprchlíků – povinnosti případného zaměstnavatele, jeho chování a povinnosti takového cizince – zaměstnance.
Ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči jednotlivým institucím.
Posouzení příslušného víza, pokud má občan Ukrajiny – uprchlík rodinu nebo nějaké zázemí na území ČR – tzv. speciální dlouhodobé vízum. Kvalifikace, praxe, a zdravotní způsobilost tohoto občana Ukrajiny.
Odměňování za výkon práce, školení v oblasti bezpečnosti práce, nároky cizince na dovolenou, nemocenskou, a další problémy, které mohou nastat.
Pojistné za občana Ukrajiny na zdravotní pojištění. Praktické zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků.

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
DPH v roce 2024 - novela, v ceně ÚZ DPH ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 200 Kč / 2 400 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2023, novinky 2024 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady 2023-2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity v roce 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
PAP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Společnost s ručením omezeným v účetnictví a daních, ve vazbě na zákon o obchodních korporacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Majetek u příspěvkových organizací, účetně/daňově WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, kurs pro začátečníky, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
MZDY-DANĚ-ÚČETNICTVÍ 2024-2025 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klímová, Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek 8 400 Kč / 10 400 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další