zavřít

Aktuality v personální a mzdové oblasti ve II. a III./Q 2022 včetně zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny – uprchlíky.

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72044

Aktuality v personální a mzdové oblasti ve II. a III./Q 2022 včetně zpřísnění podmínek pro občany Ukrajiny – uprchlíky.

                                 Tematická náplň

Aktuální webinář vás souhrnně seznámí se změnami v personalistice, mzdovém účetnictví a daních, které byly zveřejněny a vstoupily v platnost v 1. pololetí 2022. Bude též upozorněno na novelu vyhlášky o cestovních náhradách a další žhavé novinky pro II. pololetí roku 2022.

1) Zásadní změny v zákoně o dani z příjmu v souvislosti s podporou Ukrajiny.

 • Daňová uznatelnost poskytovaných darů na pomoc Ukrajině a podmínky, za kterých bude moci tyto dary uplatnit v rámci zdaňovacího období roku 2022. Rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, a okruhu účelů, na které lze dar poskytnout.
 • Prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně na 30% o další jeden rok. Prokazování hodnoty a účelu darů – Pokyn GFŘ D-22. Výdaje na bezúplatné nepeněžní plnění versus snížení základu daně podle § 15. Zvláštní dary, které budou nově osvobozeny od daně.

2) Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem.

 • Pojem referentské motorové vozidlo a jeho používání příslušným zaměstnancem.
 • Zásady, které musí zaměstnavatel nastavit při používání motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem pro účely pracovních cest, ale i cest soukromých.
 • Vyúčtování soukromě ujetých kilometrů a možné jeho způsoby. Změny od 14.5. u průměrných cen pohonných hmot benzinu  a nafty.
 • Navýšení vyměřovacího základu o 1% z pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec může používat i pro soukromé účely. Změny, v § 6 Zákona o dani s  účinností od 1.7. – ponížení tohoto procenta na 0,5%  za splnění určitých podmínek, ze strany zaměstnavatele.
 • Názorné příklady, a doporučené vnitřní předpisy – dohoda o svěření motorového vozidla zaměstnanci.

3) Zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny.

 • Omezení doby v kategorii pojištěnců za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát, udělování víz o udělení dočasné ochrany a doložení podmínky jednoznačného pobytu na území ČR, omezení poskytování humanitární podpory, možné poskytování dávek státní sociální podpory pro uprchlíky – sociální příspěvky, příspěvky na ubytování, atd.
 • Změny v poskytování příspěvku na domácnost nastavení dalších podmínek pro poskytování tohoto příspěvku. První praktické zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků – problém jazykové bariéry, zdravotní způsobilosti k výkonu práce, zapracování, pracovní morálka – dodržování bezpečnostních předpisů podle našich právních předpisů. Případné řešení škody za újmu na zdraví zaměstnance, a případné řešení škody, kterou způsobil zaměstnanec na majetku a hodnotách zaměstnavatele. Problémy z prokazování místa pobytu.
 • Sjednávání délky trvání pracovně právního vztahu. Kvalifikační kurzy pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Intenzivní jazykové kurzy.
 • Agenturní zaměstnávání cizinců a jejich následné pronájmy pro uživatele po dohodě mezi agenturou práce a uživatelem – případná rizika, mohou nastat, pokud nebudou nastavena jasná pravidla při zaměstnávání cizince – agenturního zaměstnance.

4) Připravované změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s pravděpodobnou účinností ve druhém pololetí roku 2022 – implementace norem EU.

 • Nastavení docházkového systému, obsah dohod, nastavení pracovního režimu, další možné nároky pro zaměstnance činné na základě těchto zvláštních pracovně právních vztahů oproti současné právní úpravě. Dodržení zásady rovnosti odměňování – viz § 110 a § 111 Zákoníku práce.
 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Souběhy několika dohod u jednoho zaměstnavatele a případný vznik účasti na pojištění.
 • Kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti, u statutárů, ale i u pracovního poměru. Uzavírání dohod na dobu určitou nebo neurčitou. Pracovní úrazy u „dohodářů“. Celá řada názorných příkladů a vzory obsahu příslušných pracovně právních vztahů. Na co se zaměřuje inspekce práce, a případné sankce za nedodržení daných podmínek.

5) Srážky ze mzdy 2022. 

 • Stanovisko vrchního soudu o uznání započitatelnosti navýšení částky normativních nákladů na bydlení zákonem 17/2022 o Kč 1 120,--. Další navýšení nezabavitelných částek od 1.7.2022 – opětovné zvýšení životního minima na jednotlivce. Názorná ukázka výpočtů podle poslední právní úpravy.
 • Řešení případných dopočtů nezabavitelných částek v rámci nejednotného výkladu v období leden – květen roku 2022. Další možné navýšení mormativních nákladů na bydlení od 1.10. a dopad na výpočet nezabavitelných částek.  

6) Další důležité informace podle vývoje legislativy ke dni konání akce – snížení        pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele, u zaměstnanců s kratším úvazkem a další okruhy zaměstnanců, u kterých lze uplatnit sníženou sazbu pojistného – účinnost od 1.2.2023,.  Možná aktivace systému příspěvku pro zaměstnavatele – tzv. Kurzarbeit. Volby a zdaňování příjmů členů volebních komisí. Změny v Zákoně o nemocenském pojištění od 1.10.2023 – otcovská. Dopad této změny do Zákoníku práce.

 • Diskuze a zodpovídání dotazů.

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ AKTUÁLNÍ STUDIJNÍ MATERIÁL PŘIPRAVENÝ LEKTOREM PANEM KŘÍŽKEM."""

 


Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové účetnictví, 14 lekcí ZÁZNAM WEBINÁŘE kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 16 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč
zrušený
kontakt »
DPH, třídenní speciálka s příklady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 5 100 Kč / 5 700 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
MZDY - DANĚ 2022-2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Závěrka 2022 (včetně aktuálních problémů) pro obce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Závěrka příspěvkových organizací 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2023 a RZ 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2023 - novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2022 a novinky 2023 pro nestátní neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další