zavřít

Zákon o daních z příjmů 2022 včetně souvisejících předpisů

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Otakar Machala, daňový poradce
datum konání: v čase 9-13
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72036

Zákon o daních z příjmů 2022 včetně souvisejících předpisů

 

 

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky daně z příjmů fyzických a právnických osob včetně změn tohoto zákona a předpisů souvisejících, které platí již nyní v průběhu roku 2022.

Kromě samostatného předpisu výrazně měnícího uplatňování zákona o daních z příjmů u výdajů a příjmů souvisejících s válkou na Ukrajině, a otázky související s pomocí ukrajinským uprchlíkům a jejich zaměstnáváním se seznámíte se daňovými úlevami pro nízkoemisní vozidla, které jsou účinné již od července 2022 a projeví se mj. již v létě kromě oblasti daňového odpisování i při výpočtu záloh ze závislé činnosti.

 

U příjmů ze samostatné činnosti upozorníme vedle otázek dalšího uplatňování paušálních výdajů a možných komplikací pro poplatníky v paušálním režimu (paušální daň), na kritéria správného rozlišování příjmů ze samostatné činnosti, z nájmu a příjmů ostatních včetně principu zdaňování kryptoměn.

 

U právnických osob se kromě vybraných nákladů typu stravování zaměstnanců a správného používání dohadných položek zaměříme na novou daňovou úpravu uplatňování darů nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

 

V oblasti daňových odpisů bude upozorněno na nejčastější chyby při aplikaci novely zvyšující vstupní cenu hmotného majetku a rušící kategorii majetku nehmotného, a v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů na správný, a přitom výhodný, postup při uplatňování daňové ztráty do budoucna i do minulosti. Dále potom na novou úpravu termínů pro podání těchto přiznání v případě využití elektronické komunikace nebo využití služeb daňového poradce, která může zamezit riziku sankcí od správce daně.

 

Popsána bude rovněž zásadní změna úpravy silniční daně platná již pro rok 2022 a výrazná změna účtování záloh v cizí měně včetně doporučeného postupu v účetnictví roku 2022.

 

V závěru semináře se zaměříme na ostatní cizoměnové pohledávky a pravděpodobný vývoj novel daňových zákonů pro následující období.

 

 

 

OBSAH

 

-          Příjmy z prodeje nemovitých věcí

·         příjmy z prodeje nemovitostí k bydlení

·         příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pozemky, chaty, zahrady)

·         praktické rady před prodejem a změny od roku 2021

-          Právní předpisy a Ukrajina

·         pobyt na území ČR

·         zaměstnání a sociální zabezpečení

·         zdanění dávek

-          Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

·         práce z domova

·         zaměstnanecké benefity a jejich zdanění

·         zaměstnávání Ukrajinců

·         náhrady zaměstnavatele za exekuce - účetní a daňový pohled

·         poskytování elektromobilů zaměstnancům

-          Příjmy ze samostatné činnosti

·         paušální daň a paušální výdaje - rozdíly, výhody a nevýhody

·         nejčastější chyby u paušální daně

-          Základní pravidla zdaňování příjmů z kryptoměn

-          Kontrolní akce Finanční správy

-          Vybrané daňové a nedaňové výdaje

·         náklady na stravování zaměstnanců – stravovací paušál – praktické zkušenosti

·         dohadné položky jako daňový výdaj

·         sponzorské dary jako daňový výdaj?

·         dary a válka na Ukrajině

-          Odpisování hmotného a nehmotného majetku

·         změna vstupní ceny hmotného majetku a zrušení kategorie nehmotného majetku

– praktické postupy

·         mimořádné daňové odpisy – další osud?

·         změna odpisování dobíjecích stanic

-          Správa daní z příjmů

·         budoucí a zpětné uplatnění daňové ztráty

·         nová úprava termínů pro daňové přiznání

-          Zásadní změna úpravy silniční daně

-          Cizí měny u záloh a pohledávek

-          Výhled možných změn v daních  

 

 

 

Termín:           16. 6. 2022, 9.00 – 13.00 hod.                        

 

 


Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Dlouhodobý majetek ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč
zrušený
kontakt »
DPH - příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč
zrušený
kontakt »
Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím aktuálně WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
FKSP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zákon o daních z příjmů 2022 včetně souvisejících předpisů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč
změna
přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
MZDY - DANĚ 2022-2023 HATĚ, hotel SAVANAH PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2022: ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob 2022 a DP 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob 2022 a DP 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů příjmů právnických osob 2021 v daňovém přiznání ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 pro NNO, které účtují podle 504 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2022 a RZ 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
DPH - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
MZDY - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Paušální daň a další otázky daně z příjmů fyzických osob ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 000 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH 2021 a 2022 pro neziskové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro příspěvkové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další