zavřít

Daně z příjmů a účetnictví - aktuální problémy a novinky

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Otakar Machala, daňový poradce
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 71701

 

Daně z příjmů a účetnictví - aktuální problémy a novinky

 

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

U fyzických osob budou diskutovány podmínky paušálního režimu a vysvětleny rozdíly mezi paušálním režimem a paušální daní a zároveň rozvedeny nejen výhody, ale i na nevýhody jejího využití. Zaměříme se rovněž na výrazné změny v oblasti zdaňování příjmů z prodeje nemovitých věcí.

U obchodních korporací budou analyzovány postupy zdanění při převodech obchodních podílů fyzických osob mj. i ve složitějších případech postupného získávání těchto podílů.

Především pro právnické osoby budou na praktických příkladech demonstrovány možnosti uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období a výhody i rizika takto uplatněné ztráty.

Ze společných ustanovení se mj. zaměříme na praktické poznatky z aplikace různých forem příspěvku na stravování zaměstnanců a další zaměstnanecké benefity a změny v oblasti daňového odpisování hmotného majetku včetně dopadů zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o daních z příjmů.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.

 

 

 

OBSAH

 

-          Vybrané otázky účetnictví s dopadem na daň z příjmů

·         kurzové rozdíly u časového rozlišení

·         sankce za nedostatky v účetnictví

·         ukládání účetní závěrky do Obchodního rejstříku

-          Vybrané příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob

·         příjmy z prodeje nemovitých věcí – změny od roku 2021

·         postupně nabyté podíly v obchodních korporacích – sjednocení výkladů

-          Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

·         funkční požitky – bezúplatný výkon funkce a souběh funkcí z pohledu daní z příjmů

·         zaměstnanecké požitky a jejich zdanění

·         ukončení zaměstnání a související příjmy - konkurenční doložka, odstupné nad limit, mimořádná odměna

·         benefity pro rodinné příslušníky a daně

-          Příjmy ze samostatné činnosti

·         obchodní majetek (OM) u fyzických osob – „vhodnost vložení majetku do OM“

·         aktuální postupy u paušálních výdajů

·         poplatník v paušálním režimu a paušální daň – podmínky a (ne)výhodnost

·         paušální daň a možnost dodatečného odhlášení

-          Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů

·         vývoj výše základní slevy na poplatníka

·         sleva za umístění dítěte – vývoj výkladů

·         problémy se slevou na pobyt dětí v předškolním zařízení

·         novinky a spory u daňového zvýhodnění na děti

-          Osvobozené příjmy u právnických osob

-          Uplatnění sponzorských darů v letech 2021 a 2022

-          Příjmy plynoucí do zahraničí

·         oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

·         povinnosti plátce – zajištění daně, srážení daně, další oznamovací povinnosti

-          Komplikace při stanovení základu daně - § 23 ZDP

·         dohadné položky na audit účetní závěrky

·         sleva z ceny a její promítnutí v základu daně

-          Vybrané daňové a nedaňové výdaje

·         náklady na stravování – stravovací paušál – (ne)výhodnost, stravování u home office

·         naturální mzda a benefity – hranice pro rozlišení

·         teambuilding jako daňový výdaj

·         DPH jako nákladová položka

-          Aktuální vývoj v oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku

·         zvýšení limitu vstupní ceny hmotného majetku

·         zrušení kategorie nehmotného majetku a jeho praktické dopady

·         mimořádné odpisy podle § 30a – možnosti a vhodnost použití

-          Správa daní z příjmů

·         uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně

·         zpětné uplatnění daňové ztráty – loss back

·         lhůta pro vyměření daně při daňové ztrátě – vzdání se práva na uplatnění ztráty

-          Zákon o rezervách a pohledávky

·         opravné položky k cizoměnovým pohledávkám

-          Diskuse

-          Závěr

 

 Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Webinář: Změny v personální a mzdové problematice od roku 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů a účetnictví - aktuální problémy a novinky ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DANĚ -2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma 5 000 Kč / 6 000 Kč
zrušený
kontakt »
Aktuality ve mzdách 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality – podzim 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2022 a RZ 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ - MZDY 2021-2022 Hatě-Chvalovice, hotel SAVANAH Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci, Zdeněk Křížek 6 000 Kč / 7 500 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Legislativní novinky roku 2022 pro mzdové účetní kancelář PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka a lektorka mzdového účetnictví 1 700 Kč / 1 900 Kč přidat do košíku
Paušální daň a další otázky daně z příjmů fyzických osob WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 000 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro příspěvkové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro obce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH 2021 a 2022 pro neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Novela DPH 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality v daních 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality v daních 2022 hotel MOSKVA, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality ve mzdách 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality ve mzdách 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality ve mzdách 2022 hotel MOSKVA, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů ve vazbě na účetní závěrku WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další