zavřít

Změny zákoníku práce v roce 2023 včetně změn promítnutých ve vlád. návrhu tzv. "transpoziční novely“

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 500,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 200,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 73039

Změny zákoníku práce v roce 2023

včetně změn promítnutých ve vlád.  návrhu tzv. "transpoziční novely“

 

Seminář je zaměřen na:

 

I.                 Akruální změny ZP a některých souvisejících právních předpisů

 

1)    Zavedení otcovské dovolené od 1.12.2022

2)    Změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1.1.2023

3)    Slevy na pojistném od 1.2.2023 (obecně)

 

II.               Předpokládané změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, jejíž účinnost se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023.

 

1.     Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)

2.     Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům

3.     Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti

4.     Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců

5.     Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených

6.     Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

 

III.             K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatura NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy

 

1.   Předsmluvní vztahy

2.   Specifika pracovního poměru

3.   Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru

4.   Specifika dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

5.   Praocnví doba a doba odpočinku

6.   Překážky v práci a náhrada mzdy/platu

7.   Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

8.   K některým dalším institutům ZP (např. doručování písemností)

9.   Diskuse, závěr.

 

Seminář je především konzultační a umožňuje tak účastníkům řešit i jiné konkrétní situace v personální činnosti, než které jsou předmětem výše uvedeného obsahu.

 

V Praze dne 11. dubna 2023


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504) ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality v roce 2023 a návrh změn zákoníku práce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Změny zákoníku práce v roce 2023 včetně změn promítnutých ve vlád. návrhu tzv. "transpoziční novely“ WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 500 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další