zavřít

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72071

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti)

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

 • dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • další plánované změny

Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se

 • zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
 • zaměstnávání ostatních Ukrajinců

Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023

 • vliv minimální mzdy na daňový bonus • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
 • změny pro rok 2023
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

  • slevy na pojistném od 1. 2. 2023
  • výše slevy
  • podmínky pro uplatnění slevy
  • okruh zaměstnanců, na něž se sleva vztahuje
  • způsob uplatnění slevy

  Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené

  • průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
  • průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby - není právní předpis

  Zápočtový list a jeho náležitosti

  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2023
  • nové redukční hranice pro rok 2023
  • maximální vyměřovací základ v roce 2023
  • další parametrické změny
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

  Změny ve zdravotním pojištění

  • upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
  • výpočet penále od roku 2022
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2023 a podmínky pro uplatnění • změny v roce 2022
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ • OBZP • pojištěnci státu
  • Změny v oblasti srážek ze mzdy

   • upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v roce 2022 a jejich řešení
   • nezabavitelná částka v roce 2023
   • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
   • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
   • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
   • paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
   • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS

   • započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností • náhradní plnění
   • další změny k datu konání semináře
   • diskuze • odpovědi na dotazy


  Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
  Organizační pokyny »

  Kalendář akcí

  pořádaných Spolkem účetních Olomouc


  Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

  Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
  Mzdové účetnictví, 14 lekcí ZÁZNAM WEBINÁŘE kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
  Daňový specialista, 16 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
  Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč
  zrušený
  kontakt »
  DPH, třídenní speciálka s příklady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 5 100 Kč / 5 700 Kč přidat do košíku
  Cestovní náhrady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
  MZDY - DANĚ 2022-2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
  Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Závěrka 2022 (včetně aktuálních problémů) pro obce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Závěrka příspěvkových organizací 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Daň ze závislé činnosti 2023 a RZ 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  DPH v roce 2023 - novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
  Účetní a daňová závěrka 2022 a novinky 2023 pro nestátní neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
  Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
  Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
  Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

  Další školení další