zavřít

DPH, třídenní speciálka s příklady

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
datum konání: v čase 9-16
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 5 100,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
5 700,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72072

1.,2.,14.11.2022
1. den (1. 11. 2022)  Uplatňování DPH - tuzemsko 
Cílem semináře je vysvětlení základních principů fungování DPH v tuzemsku.

Program   
 • Základní pojmy 
 • Předmět daně, vynětí z předmětu daně, zálohy, „přefakturace“, specifické případy - upozornění 
 • Typy plnění 
 • Obrat, registrace 
 • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba 
 • Vznik povinnosti přiznat daň, nakládání s poukazy 
 • Daňové doklady 
 • Základ daně, výpočet daně, oprava základu daně 
 • Sazby daně – zboží, služby, bytová výstavba, časté chyby a možností jejich řešení 
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně 
 • Dodání a nájem nemovitých věcí 
 • Nárok na odpočet daně a pravidla pro jeho uplatnění (plný, poměrný, krácený nárok na odpočet daně, odpočet při změně režimu) 
 • Korekce odpočtu (poměrný a krátící koeficient, vypořádání nároku na odpočet daně, oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně) 
 • Zvláštní režimy - cestovní služba a použité zboží 
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 
 • Správa DPH – DAP k DPH, záznamní povinnost, kontrolní hlášení, záloha na odpočet

Odpovědi na dotazy, diskuze       

 2. den (2. 11. 2022) DPH – Uplatňování DPH u přeshraničních obchodních transakcí (EU a třetí země) 
 Cílem semináře je vysvětlení základních principů fungování DPH u přeshraničních obchodních transakcí. 

 • Vymezení základních pojmů (osoba neusazená v tuzemsku, provozovna) 
 • Místo plnění při dodání zboží 
 • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování splnění podmínek pro osvobození, standardní a specifické dvoustranné případy, řetězové dodávky 
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – principy, nemožnost uplatnění odpočtu ve specifických případech 
 • Třístranný obchod, 
 • Přemístění obchodního majetku 
 • Režim skladu (konsignační sklady – call off stock) 
 • Dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci daně. 
 • Režim jednoho správního místa (OOSS - one stop shop) 
 • Místo plnění při poskytnutí služby – základní pravidla 
 • Vybrané služby – služby uvedené ve výjimkách ze základního pravidla
 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani 
 • Dovoz a vývoz zboží 
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží 
 • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění plnění 
 • Přepočet cizí měny 
 • Vracení daně 
 • Daňové přiznání a souhrnné hlášení 

 Odpovědi na dotazy, diskuze 

 3. den (14. 11. 2022) DPH - příklady 
Cílem semináře je praktické procvičení standardních situací včetně upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení v členění na oblast tuzemska, přeshraničních dodávek a správy DPH. 

Program   
1.       Tuzemská plnění 
 • Uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění 
 • Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a související přijatá zdanitelná plnění – přiřazovaní ve vazbě na odpočet (krácení, poměrování, plný odpočet) 
 • Manažerská vozidla 
 • Reklamace, bonusy a skonta, nedobytné pohledávky 
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 
 • Odpočet daně u nově registrovaného plátce a při ukončení registrace 
 • Bezúplatná plnění, vyřazení obchodního majetku 
 2.       Přeshraniční plnění: 
 • Přeshraniční služby (uskutečněné, přijaté) 
 • Dodání a pořízení zboží do a z EU, třístranný obchod, zasílání zboží, dodání zboží s instalací či montáží, přemístění zboží 
 • Dovoz a vývoz zboží a služby s nimi spojené   
3.       Správa DPH 
 • Testování obratu z pohledu zákona o DPH 
 • Časový nesoulad 
 • Kontrolní hlášení - párování údajů v KH, následné KH, reakce na výzvy správce, sankce za nesplnění povinností na DPH – jak je eliminovat, možnosti prominutí daně 
 • Časový posun – argumenty pro jeho použití a praktická aplikace 
 • Přijetí opatření v rámci ověřování obchodních partnerů 

Odpovědi na dotazy, diskuze


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
1. Očekávaná změna zákona o účetnictví, 2. Odpovědi na dotazy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 700 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 700 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti aktuálně 2023/2024 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor 4 000 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Pokladna, pokladní doklady, povinnosti z hlediska práva, účetnictví a daní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Uplatňování DPH v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový řád – Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2023-2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Karel Kvítek, FÚ v Olomouci 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady 2023-2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví – speciálka v Rožnově Rožnov p./R. hotel EROPLÁN Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 6 000 Kč / 7 200 Kč přidat do košíku
DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
ÚČETNICTVÍ A DANĚ 2024 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Pacáková 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2023, novinky 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2023 - 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2024 - novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový balíček - Odpovědi na dotazy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další