zavřít

DPH, třídenní speciálka s příklady

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně
datum konání: v čase 9-16
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 5 100,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
5 700,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72072

1. den (1. 11. 2022)  Uplatňování DPH - tuzemsko 

Cílem semináře je vysvětlení základních principů fungování DPH v tuzemsku.

Program   
 • Základní pojmy 
 • Předmět daně, vynětí z předmětu daně, zálohy, „přefakturace“, specifické případy - upozornění 
 • Typy plnění 
 • Obrat, registrace 
 • Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba 
 • Vznik povinnosti přiznat daň, nakládání s poukazy 
 • Daňové doklady 
 • Základ daně, výpočet daně, oprava základu daně 
 • Sazby daně – zboží, služby, bytová výstavba, časté chyby a možností jejich řešení 
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně 
 • Dodání a nájem nemovitých věcí 
 • Nárok na odpočet daně a pravidla pro jeho uplatnění (plný, poměrný, krácený nárok na odpočet daně, odpočet při změně režimu) 
 • Korekce odpočtu (poměrný a krátící koeficient, vypořádání nároku na odpočet daně, oprava, úprava a vyrovnání odpočtu daně) 
 • Zvláštní režimy - cestovní služba a použité zboží 
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 
 • Správa DPH – DAP k DPH, záznamní povinnost, kontrolní hlášení, záloha na odpočet

Odpovědi na dotazy, diskuze       

 2. den (2. 11. 2022) DPH – Uplatňování DPH u přeshraničních obchodních transakcí (EU a třetí země) 
 Cílem semináře je vysvětlení základních principů fungování DPH u přeshraničních obchodních transakcí. 

 • Vymezení základních pojmů (osoba neusazená v tuzemsku, provozovna) 
 • Místo plnění při dodání zboží 
 • Dodání zboží do jiného členského státu – prokazování splnění podmínek pro osvobození, standardní a specifické dvoustranné případy, řetězové dodávky 
 • Pořízení zboží z jiného členského státu – principy, nemožnost uplatnění odpočtu ve specifických případech 
 • Třístranný obchod, 
 • Přemístění obchodního majetku 
 • Režim skladu (konsignační sklady – call off stock) 
 • Dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci daně. 
 • Režim jednoho správního místa (OOSS - one stop shop) 
 • Místo plnění při poskytnutí služby – základní pravidla 
 • Vybrané služby – služby uvedené ve výjimkách ze základního pravidla
 • Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani 
 • Dovoz a vývoz zboží 
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží 
 • Vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění plnění 
 • Přepočet cizí měny 
 • Vracení daně 
 • Daňové přiznání a souhrnné hlášení 

 Odpovědi na dotazy, diskuze 

 3. den (14. 11. 2022) DPH - příklady 
Cílem semináře je praktické procvičení standardních situací včetně upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení v členění na oblast tuzemska, přeshraničních dodávek a správy DPH. 

Program   
1.       Tuzemská plnění 
 • Uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění 
 • Uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a související přijatá zdanitelná plnění – přiřazovaní ve vazbě na odpočet (krácení, poměrování, plný odpočet) 
 • Manažerská vozidla 
 • Reklamace, bonusy a skonta, nedobytné pohledávky 
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 
 • Odpočet daně u nově registrovaného plátce a při ukončení registrace 
 • Bezúplatná plnění, vyřazení obchodního majetku 
 2.       Přeshraniční plnění: 
 • Přeshraniční služby (uskutečněné, přijaté) 
 • Dodání a pořízení zboží do a z EU, třístranný obchod, zasílání zboží, dodání zboží s instalací či montáží, přemístění zboží 
 • Dovoz a vývoz zboží a služby s nimi spojené   
3.       Správa DPH 
 • Testování obratu z pohledu zákona o DPH 
 • Časový nesoulad 
 • Kontrolní hlášení - párování údajů v KH, následné KH, reakce na výzvy správce, sankce za nesplnění povinností na DPH – jak je eliminovat, možnosti prominutí daně 
 • Časový posun – argumenty pro jeho použití a praktická aplikace 
 • Přijetí opatření v rámci ověřování obchodních partnerů 

Odpovědi na dotazy, diskuze


Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Mzdové účetnictví, 14 lekcí ZÁZNAM WEBINÁŘE kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 16 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč
zrušený
kontakt »
DPH, třídenní speciálka s příklady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 5 100 Kč / 5 700 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Personální a mzdová problematika v roce 2022 a 2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
MZDY - DANĚ 2022-2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát a vědět mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně u společenství vlastníků jednotek - SVJ WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Závěrka 2022 (včetně aktuálních problémů) pro obce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Závěrka příspěvkových organizací 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2023 a RZ 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2023 - novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2022 a novinky 2023 pro nestátní neziskové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další