zavřít

Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Aktuální omezení kvůli COVID-19 a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72034

Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří chtějí získat přehled o aktuálních změnách v dotčené oblasti

·         SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a návrh změn ve vnitrostátní právní úpravě

Zaměstnávání rodičů a pečujících osob

Flexibilní čerpání rodičovské dovolené

Nepřenositelná část  rodičovské dovolené

Pečovatelská dovolená - dle zákona č. 187/2006 Sb. jde o ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

Pružné uspořádání práce

 

 • "Nová směrnice Evropské unie  a změny v zákoníku práce od 1.8.2022".

- účel směrnice  EU 2019/1152 z 20.6.2019

- nezbytné poskytování informací  zaměstnancům (čl. 4 směrnice)

- lhůty pro  poskytování  informací   - do 7 kalendářních dnů ode dne výkonu práce

- povinnost informovat o rozsahu týdenní pracovní doby se bude dotýkat i DPP a DPČ

- povinnost  zajistit  zákonné přestávky  (přestávka  na oddech a nepřetržitý odpočinek v týdnu) i v rámci  dohod o pracích mimo pracovní poměr

- zkušební doba - maximálně 6 měsíců - ZP je v souladu se směrnicí

- aplikace § 40  ZP a možnost přidělit práci související  s  vykonávanou činností, aniž by šlo o převedení na jinou práci (tzv, dispoziční oprávnění zaměstnavatele)

- změny v rámci souběžného zaměstnání"

 • Nové ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 v oblasti nemocenského pojištění
 • - Obsah nového elektronického formuláře • Část 9 – vyplňování a problémy s tím spojené • Průměrný výdělek pro účely úřadu práce • Zápočtový list a jeho náležitosti • Příloha zápočtového listu a její obsah
 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022 podle zákona č. 371/2021 Sb.
 • - Ohlašovací povinnosti dle §10 zákona č. 48/1997 Sb. a sankce za neplnění těchto povinností • Nové sankce při neplnění nových ohlašovacích povinností všech pojištěnců českého zdravotního pojištění • Nový výpočet penále a limit pro odstranění tvrdosti zákona - zvýšení na 30 000 Kč • Změny v zákoně 592/1992 Sb. • Zvýšení limitu pro vratku přeplatku pojistného a výběr dlužného pojistného (týká se i penále) - částka 50 Kč se zvýšila na 200 Kč
 • Pojistné na sociální zabezpečení • Výpočet penále nově od 1. 1. 2022 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci • Překážky na straně zaměstnavatele • Překážky na straně zaměstnance • Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát
 • DPP a DPČ – náležitosti a nové skutečnosti
 • - Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát • Mimořádná odměna i v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr, a to bez nutnosti ujednání v samotné dohodě - judikát
 • Povinnosti při vzniku pracovního úrazu
 • - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu trvání DPN a po ukončení DPN • Valorizace průměrného výdělku - NV č. 507/2021 Sb. od 1. 1. 2022 (o 1,3% + 300 Kč)
 • Změna zimního času na letní čas
 • - Noční směna je o 1hodinu kratší – vliv na nárok na dovolenou - 51,99 týdnů - vhodné odklonit se ve prospěch zaměstnance
 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy dle zákona č. 17/2022 Sb.
 • - Vývoj situace, konečné řešení a problémy s tím spojené • Paušální náhrada nákladů při exekuci • Výše a výpočet paušální náhrady • Kdo nemá nárok na paušální náhradu • Přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.
 • Dovolená v hodinách • Upozornění na některé případy
 • – Sjednaná týdenní pracovní doba a práce nad úvazek do stanovené týdenní pracovní doby • Zůstatek dovolené a její převod do dalšího roku • Dovolená nad 4 týdny a žádost zaměstnance o převod dovolené na 4 týdny - § 218 odst. 2 ZP • Přečerpaná dovolená a řešení přeplatku • Dovolená po mateřské dovolené a následné čerpání RD • Návrat z RD a další MD nebo návrat z RD a výkon práce • Náhradní volno za práci přesčas - den náhradního volna se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou • Náhradní volno za výkon práce ve svátek - přísluší náhrada mzdy (plat se nekrátí), a proto jde o den započitatelný do nároku na dovolenou
 • Zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech
 • diskuze • odpovědi na dotazy

 


Aktuální informace omezení kvůli COVID-19 a webinářích »
Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Aktuální informace o COVID-19 omezení a webinářích ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Dlouhodobý majetek ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč
zrušený
kontakt »
DPH - příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč
zrušený
kontakt »
Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z přidané hodnoty – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím aktuálně WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
FKSP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Zákon o daních z příjmů 2022 včetně souvisejících předpisů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč
změna
přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
MZDY - DANĚ 2022-2023 HATĚ, hotel SAVANAH PhDr. Kučerová, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Machala 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2022: ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob 2022 a DP 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob 2022 a DP 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dohody o pracích mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu ve všech souvislostech ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů příjmů právnických osob 2021 v daňovém přiznání ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 pro NNO, které účtují podle 504 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2022 a RZ 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
DPH - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
MZDY - Speciálka v Rožnově ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 2 000 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Paušální daň a další otázky daně z příjmů fyzických osob ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 000 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH 2021 a 2022 pro neziskové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Závěrka 2021 (včetně aktuálních problémů) pro příspěvkové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Virtuální měny – kryptoměny – tokeny • jak zaúčtovat? • jak zdanit? ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady v roce 2021-2022 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další