zavřít

Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72034

záznam z 14.6.2022

Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky

 

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří chtějí získat přehled o aktuálních změnách v dotčené oblasti

 

Placená část flexibilní rodičovské dovolené v souvislosti s další směrnicí EU. Pro účastníky docela důležitá informace. Jak bývá mým zvykem, vždy ve všech souvislostech

 

·         SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a návrh změn ve vnitrostátní právní úpravě

 

 

 

Zaměstnávání rodičů a pečujících osob 

 

Flexibilní čerpání rodičovské dovolené

 

Nepřenositelná část  rodičovské dovolené 

 

Pečovatelská dovolená - dle zákona č. 187/2006 Sb. jde o ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné

 

Pružné uspořádání práce

 

 

 

 • "Nová směrnice Evropské unie  a změny v zákoníku práce od 1.8.2022".

 

 

 

- účel směrnice  EU 2019/1152 z 20.6.2019

 

- nezbytné poskytování informací  zaměstnancům (čl. 4 směrnice)

 

- lhůty pro  poskytování  informací   - do 7 kalendářních dnů ode dne výkonu práce

 

- povinnost informovat o rozsahu týdenní pracovní doby se bude dotýkat i DPP a DPČ

 

- povinnost  zajistit  zákonné přestávky  (přestávka  na oddech a nepřetržitý odpočinek v týdnu) i v rámci  dohod o pracích mimo pracovní poměr

 

- zkušební doba - maximálně 6 měsíců - ZP je v souladu se směrnicí

 

- aplikace § 40  ZP a možnost přidělit práci související  s  vykonávanou činností, aniž by šlo o převedení na jinou práci (tzv, dispoziční oprávnění zaměstnavatele)

 

- změny v rámci souběžného zaměstnání"

 

Nové ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 v oblasti nemocenského pojištění

 

 • - Obsah nového elektronického formuláře • Část 9 – vyplňování a problémy s tím spojené • Průměrný výdělek pro účely úřadu práce • Zápočtový list a jeho náležitosti • Příloha zápočtového listu a její obsah
 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022 podle zákona č. 371/2021 Sb.
 • - Ohlašovací povinnosti dle §10 zákona č. 48/1997 Sb. a sankce za neplnění těchto povinností • Nové sankce při neplnění nových ohlašovacích povinností všech pojištěnců českého zdravotního pojištění • Nový výpočet penále a limit pro odstranění tvrdosti zákona - zvýšení na 30 000 Kč • Změny v zákoně 592/1992 Sb. • Zvýšení limitu pro vratku přeplatku pojistného a výběr dlužného pojistného (týká se i penále) - částka 50 Kč se zvýšila na 200 Kč
 • Pojistné na sociální zabezpečení • Výpočet penále nově od 1. 1. 2022 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci • Překážky na straně zaměstnavatele • Překážky na straně zaměstnance • Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát
 • DPP a DPČ – náležitosti a nové skutečnosti
 • - Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát • Mimořádná odměna i v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr, a to bez nutnosti ujednání v samotné dohodě - judikát
 • Povinnosti při vzniku pracovního úrazu
 • - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu trvání DPN a po ukončení DPN • Valorizace průměrného výdělku - NV č. 507/2021 Sb. od 1. 1. 2022 (o 1,3% + 300 Kč)
 • Změna zimního času na letní čas
 • - Noční směna je o 1hodinu kratší – vliv na nárok na dovolenou - 51,99 týdnů - vhodné odklonit se ve prospěch zaměstnance
 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy dle zákona č. 17/2022 Sb.
 • - Vývoj situace, konečné řešení a problémy s tím spojené • Paušální náhrada nákladů při exekuci • Výše a výpočet paušální náhrady • Kdo nemá nárok na paušální náhradu • Přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.
 • Dovolená v hodinách • Upozornění na některé případy
 • – Sjednaná týdenní pracovní doba a práce nad úvazek do stanovené týdenní pracovní doby • Zůstatek dovolené a její převod do dalšího roku • Dovolená nad 4 týdny a žádost zaměstnance o převod dovolené na 4 týdny - § 218 odst. 2 ZP • Přečerpaná dovolená a řešení přeplatku • Dovolená po mateřské dovolené a následné čerpání RD • Návrat z RD a další MD nebo návrat z RD a výkon práce • Náhradní volno za práci přesčas - den náhradního volna se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou • Náhradní volno za výkon práce ve svátek - přísluší náhrada mzdy (plat se nekrátí), a proto jde o den započitatelný do nároku na dovolenou
 • Zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech
 • diskuze • odpovědi na dotazy


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2022, novinky 2023 ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Aktuality 2023 pro nestátní neziskové organizace ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Odpovědi na dotazy, konzultační seminář WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2023 – praktické zkušenosti WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 4 000 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci hotel ZLÍN, Zlín Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví – problematické výpočty a náprava případných chyb 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 900 Kč / 2 100 Kč přidat do košíku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Evidence majetku – zhodnocování, odpisy, vyřazování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dotace v účetnictví a v daních pro neziskové organizace (vyhláška 410 a 504) WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH aktuálně a řešené příklady WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Dovolená v hodinách, průměrný výdělek a návrh změn v zákoníku práce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
DPH – uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 600 Kč / 2 800 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 16 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další