zavřít

Daň z příjmů příjmů právnických osob 2021 v daňovém přiznání

Tento seminář je možné shlédnout online. Při přihlášení si vyberete, jestli přijdete osobně nebo se připojíte přes internet.

► Bližší informace k webinářům

přednáší: Ing. Otakar Machala, daňový poradce
datum konání: v čase 9-14
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář
cena: 1 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
2 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 72014

Daň z příjmů příjmů právnických osob 2021 v daňovém přiznání

 

 

Seminář bude zaměřen na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v roce 2022 za zdaňovací období roku 2021.

 

Po úvodním seznámení s aktuálním tiskopisem daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, s formou a termíny pro podání přiznání, se zaměříme na postup správného zjištění výsledku hospodaření před zdaněním a jeho následnou transformaci na základ daně.

 

Formou praktických příkladů budou představeny jednotlivé oblasti položek zvyšujících a snižujících základ daně, a to nejenom položek účetních, ale i vlivů v účetnictví nezachycených.

Bude rovněž vysvětlen vliv případných příjmů ze zahraničí, jejich zohlednění v daňovém přiznání při využití metod zamezení dvojímu zdanění a eventuální použití tzv. samostatného základu daně. Zmíníme také specifika postupu při zpracování daňového přiznání komanditní společnost a veřejně prospěšných poplatníků.

 

Zaměříme se rovněž na oblast odpisování hmotného a nehmotného majetku, jeho vlivu na základ daně z příjmů a nejčastější chyby v této oblasti.

U položek odčitatelných od základu daně budou podrobně popsána pravidla uplatňování daňové ztráty, situace, kdy řádně vyměřenou daňovou ztrátu nelze uplatnit a zobrazení daňové ztráty v daňovém přiznání. Stejně jako u daňových odpisů budou i v oblasti uplatňování daňové ztráty nastíněny možnosti legální daňové optimalizace.

V následné fázi po stanovení základu daně bude prakticky aplikována sleva na dani z titulu zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností a postupy výpočtu a termíny placení záloh na dani.

 

V závěru semináře připomeneme povinné přílohy přikládané k daňovému přiznání a novou možnost zveřejnění účetní závěrky v Obchodním rejstříku.

 

 

OBSAH

 

-          Tiskopis daňového přiznání v roce 2022

·         termíny a způsob podání daňového přiznání

·         hlavní části daňového přiznání

·         obsah řádků daňového přiznání

-          Výsledek hospodaření před zdaněním

-          Transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

·         mimoúčetní položky zvyšující základ daně

·         zohlednění tzv. bezúplatných příjmů

·         základní zásady daňové účinnosti nákladů.

·         vzájemná vazba § 24 a § 25 ZDP

·         zaúčtované daňově neúčinné náklady

·         zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně

·         pohledávky v dani z příjmů – postoupení, opravné položky, odpis pohledávky

·         rozbor otázek tvorby zákonných opravných položek a rezerv podle zákona o rezervách a jejich návaznost na odpisy pohledávek.

·         DPH jako daňový náklad

·         doměrky ostatních daní v daňovém přiznání

·         škoda a náhrada škody – rozdíly ve zdaňování

·         úroky jako daňový výdaj

·         paušální výdaj na dopravu u právnických osob

·         dodanění závazků po splatnosti

·         spojené osoby a vliv cen obvyklých na základ daně

·         specifika přiznání u komanditní společnosti a veřejně prospěšného poplatníka

·         uplatnění daňových odpisů dlouhodobého majetku včetně jeho technického zhodnocení

-          Příjmy ze zahraničí a zamezení dvojího zdanění

-          Samostatný základ daně z příjmů

-          Následné úpravy základu daně

·         sponzorské dary – pravidla a limity jejich uplatnění včetně nepeněžních darů

·         odčitatelné položky od základu daně – daňová ztráta

·         odčitatelné položky od základu daně – odpočet na podporu odborného vzdělávání

-          Výpočet daňové povinnosti

·         slevy na osoby s zdravotním postižením

-          Správné stanovení a placení záloh na daň z příjmů

-          Povinné přílohy daňového přiznání

-          Varianty zveřejnění účetní závěrky v Obchodním rejstříku

 

 

 

Termín:           24. 2. 2022, 9.00 – 14.00 hod.                        

 

 

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
1. Očekávaná změna zákona o účetnictví, 2. Odpovědi na dotazy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 700 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny ZÁZNAM WEBINÁŘE Ing. Otakar Machala, daňový poradce 1 700 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce v personální a mzdové oblasti aktuálně 2023/2024 ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku, zkušený a dlouholetý lektor 4 000 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, 14 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, 20 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr hotel ZLÍN, Zlín Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Pokladna, pokladní doklady, povinnosti z hlediska práva, účetnictví a daní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, 15 lekcí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
DPH tuzemsko - dvoudenní speciálka I. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2023 • práce s účetními a daňovými doklady • prezenčně i on-line v Olomouci WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Uplatňování DPH v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňový řád – Jak se připravit na kontrolu finančního úřadu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Mzdové a personální aktuality, novela zákoníku práce a praktická aplikace změn týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2023-2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Karel Kvítek, FÚ v Olomouci 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady 2023-2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Christian Žmolík, daňový poradce 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví – speciálka v Rožnově Rožnov p./R. hotel EROPLÁN Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 6 000 Kč / 7 200 Kč přidat do košíku
DPH EU a třetí země - dvoudenní speciálka II. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 4 200 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
ÚČETNICTVÍ A DANĚ 2024 HATĚ, hotel SAVANNAH Ing. Klíma, Ing. Langerová, RNDr. Beránek, Ing. Pacáková 8 000 Kč / 10 000 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2023, novinky 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality pro rok 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní náležitosti provozu fotovoltaické elektrárny WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Otakar Machala, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Daň ze závislé činnosti 2023 - 2024 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Milan Lošťák, FÚ Olomouc 1 800 Kč / 2 000 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2024 hotel ZLÍN, Zlín Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2024 - novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 2 100 Kč / 2 300 Kč přidat do košíku
Daňový balíček - Odpovědi na dotazy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 2 000 Kč / 2 200 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další