zavřít

Výpočet mzdy - Chyby a jejich opravy ve MÚ

Tento seminář je možné shlédnout také online. Při přihlášení si vyberete, jestli chcete přijít osobně nebo se připojit přes internet.

► Více informací a ukázky webinářů

přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku
datum konání: v čase 9-14
místo konání: kancelář
cena: 1 600,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 800,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 71071

 

I.                  Výpočet  mzdy

II.               Chyby a jejich opravy ve MÚ

Víte, jak správně vypočítat  poměrnou část měsíční mzdy a kdy  se jedná o práci přesčas?

Víte, v kterých případech je  zaměstnavatel oprávněn provádět  opravy zálohy daně a daně bez souhlasu zaměstnance?

Víte, kdy musí zaměstnavatel provést dodatečné vyúčtování zálohové daně?

Víte, kdy může  zaměstnavatel bez souhlasu provést srážku pojistného bez souhlasu zaměstnance?

Má zaměstnanec nárok na příplatek za práci v sobotu a neděli,  pokud  se bude jednat o práci přesčas v sobotu a neděli, za kterou bude  čerpat náhradní volno? 

Po absolvování kurzu se bude posluchač  snáze  orientovat v  řešení složitých případů, které ve mzdové účtárně nastávají. Současně  bude vědět, kdy je oprávněn  opravu  mzdového výpočtu provést bez souhlasu zaměstnance a kdy je nutné  vyžadovat  jeho souhlas.

I.                        Výpočet mzdy

                Mzda měsíční , mzda hodinová

          Poměrná část měsíční mzdy  a  harmonogram směn

          Práce přesčas a  její limity, náhradní volno za  přesčas

          Práce ve svátek  a náhradní volno za svátek

          Další  obligatorní příplatky

          Fakultativní příplatky a  vnitřní předpis

 

II.        1) Opravy mzdových výpočtů

            - Početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku

            -Chyby v příplatkových mzdách

            -Časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu

            - Práce přesčas a kratší pracovní doba

 2) Odvod pojistného na zdravotní pojištění

-          časté chyby v odvodu na ZP

-          prokazování statusu „pojištěnec státu“ ….student, poživatel důchodu, atd.

-          opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného

3) Odvod pojistného na sociální zabezpečení

-          chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek

-          opravy chybného odvodu na SZ

-          sankce  při nedoplatku pojistného

-          zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1

4) Opravy zálohy daně a daně

-          opravy z titulu pochybení  poplatníka

-          opravy z titulu pochybení  plátce daně

-          prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně

-          sankce z titulu nedoplatku daní

-          titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl.  zákona č. 280/2009 Sb.

5) Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance

     Přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení

      Součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům

6) Odpovědnost mzdové účetní

7) Dotazy posluchačů


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc


Pořádáme semináře také ONLINE, více informací a ukázky webinářů ►

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Akademie pro personalisty a mzdové účetní 2021 – dvoudenní aplikační seminář/webinář podle posledního vývoje legislativy. ZÁZNAM WEBINÁŘE Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku) 3 000 Kč / 3 500 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Žhavé novinky 2021 ZÁZNAM WEBINÁŘE RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby – komplexní výklad 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021-TZ, nové odpisování WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2021-2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou problematiku 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, kancelář Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Začínající účetní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 500 Kč / 4 800 Kč přidat do košíku
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka podnikatelských subjektů 2021, novinky 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ - MZDY 2021-2022 Hatě-Chvalovice, hotel SAVANAH Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma, daňoví poradci, Zdeněk Křížek 6 000 Kč / 7 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
DANĚ -2021-2022 Rožnov p./R., hotel Energetic Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma 5 000 Kč / 6 000 Kč přidat do košíku
Daně z příjmů fyzických a právnických osob 2021 a 2022 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, nebo kancelář Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další