zavřít

Mzdové účetnictví 2018-2019

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista na mzdy, Mgr. Klára Valentová, advokátka
datum konání: v čase 9-18
místo konání: Luhačovice-Pozlovice 204, hotel Vyhlídka 4*
cena: 4 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
5 400,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78257

1. 27.-28.11.2018     9-18    Novinky ve mzdách 2019

Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor

2. 29.11.2018           9-17    Zákoník práce, GDPR

Mgr. Klára Valentová, advokátka, specialistka na ZP a GDPR

1. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA -  KOMPLEXNÍ VÝPOČTY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2018, 2019  :

Seminář má za úkol seznámit účastníky s vedením personální a mzdové problematiky v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále se posluchači seznámí s celou řadou podrobných výpočtů ve mzdové účtárně a další povinnosti s tím spojené. Je určen pro mzdové účetní a personalisty .

PROGRAM  :

1)  Povinnosti personalistů a mzdových účetních :

a)  předsmluvní povinnosti, pracovně lékařská služba – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Základní informace o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Povinnosti mzdových účetních a personalistů při skončení pracovněprávních vztahů zaměstnance. Základní informace o pracovní době – zvláštní rozvrhy ( nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, konto pracovní doby, homeworking, teleworking, zkrácené úvazky ).  

b)   Dovolená v roce 2018 – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Převod zůstatku dovolené do následujícího roku. Stanovení dovolené – celá řada příkladů na výpočet dovolené.

c)    Překážky v práci -  na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů.

d)    Náhrady majetkové a nemajetkové újmy – povinnosti zaměstnance k náhradě škody, povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Postupy zaměstnavatele a zaměstnance při šetření pracovních úrazů. Pojem pracovní úraz.  Plnění pracovních úkolů a pracovní úraz. Stravování a pracovní úraz. Přímá cesta do a ze zaměstnání. Druhy náhrad a jejich výpočty.

2)    Zákon o zaměstnanosti – agenturní zaměstnání, přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních.

3)    Zaměstnávání občanů EU a cizinců 2018 – vedení evidence o zaměstnávání občanů EU a cizinců. Přihlašování a odhlašování občanů EU a cizinců – Úřad práce, Cizinecká policie, Zdravotní pojišťovny, Správy sociálního zabezpečení.  Výkon práce cizince – povolené k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta.

                                                                     --  2  -- 

4)    Mzda, plat a odměna :

Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou.  Určení mzdy, platu, odměny , mzdový a platový výměr - základní právní předpisy. Mzdový řád.  Minimální mzda v roce 2018 a 2019. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Obsluha mzdy, platu a odměny - povinnosti zaměstnavatele. Celá řada názorných příkladů, vnitřních předpisů a doporučených postupů.

5)    Průměrný výdělek :

Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodného období než čtvrtletí.  Průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů.  Názorné ukázky výpočtů.

6)     Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2018 a 2019 :

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek a nezabavitelné částky.  Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby.  Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného.  Přikázání jiné peněžité pohledávky – bonus, výsledky z ročního zúčtování daně. Srážky ze mzdy z odstupného.  Judikatura k této problematice. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací.    Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

7)      Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění :

Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti. Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ -  započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné.  Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018 a 2019.

 

                                                                --    3   --

8)      Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění 2018, 2019  :

Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Karenční doba její možné zrušení. Výpočty dávek nemocenského pojištění-  peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, nemocenského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství – podmínky nároku na jednotlivé dávky.  Dávka – otcovská poporodní péče.  Dlouhodobé ošetřovné. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – kontroly zaměstnavatelem. Možné sankce. Kontroly léčebného režimu prováděné správou sociálního zabezpečení.  

9)       Daň z příjmu -  závislá činnost v roce 2018, 2019 :

Formy daně – srážková, zálohová. Rozšíření okruhu poplatníků srážkové daně.  Zjištění základu daně. Výpočet mzdy, platu, do základu daně. Slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka – jejich uplatňování, příprava na budoucí povolání, rok 2018 a 2019.  Daňový bonus. Daňově uznatelné benefity.  Platné tiskopisy pro rok 2018 a 2019.  

10)      Závěr , diskuse.

Veškeré informace budou posluchačům podány podle právního stavu ke dni semináře .

Na tomto semináři obdrží posluchači obsáhlý pracovní materiál


SPOLEK ÚČETNÍCH OLOMOUC, Wellnerova 134/7, 77900 Olomouc
IČ: 01567578, DIČ: CZ01567578, Zápis u MV: VS/1-1/92 795/13-R
tel.: +420 602 730 916, suol@wellnet.cz, www.suol.cz, č.ú. KB: 7755/0100

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - dvoudenní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 200 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Náklady a výnosy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 300 Kč / 3 700 Kč přidat do košíku
Praktická personalistika a mzdová problematika 2019 Rožnov p./R. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 400 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Průměrný výdělek a jeho použití • denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění • e-neschopenka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Klíč k zaúčtování účetního dokladu, třídenní speciálka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 4 500 Kč / 4 800 Kč
zrušený
kontakt »
Inventarizace 2019 - pro podnikatelské subjekty WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH - Aktuálně 2019-2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Vznik, změny a skončení pracovního poměru a DPP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních vě 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, EET WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a zákoně odani z příjmů Zlín, hotel MOSKVA Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek se zaměřením na technické zhodnocení a opravy z pohledu daně z příjmů, DPH a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč
zrušený
kontakt »
DPH-třídenní speciálka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, JUDr. Svatopluk Galočík 4 500 Kč / 5 100 Kč přidat do košíku
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska po změně občanského zákoníku WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, EET Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví A-Z WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a zákoně o dani z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daně 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Ing. Langerová, RNDr. Beránek, daňový poradci 3 800 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč
změna
přidat do košíku
Mzdy 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 700 Kč / 4 300 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 600 Kč / 3 800 Kč přidat do košíku
Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková 3 700 Kč / 3 900 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další