zavřít

Mzdové účetnictví 2018-2019

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista na mzdy, Mgr. Klára Valentová, advokátka
datum konání: v čase 9-18
místo konání: Luhačovice-Pozlovice 204, hotel Vyhlídka 4*
cena: 4 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
5 400,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78257

1. 27.-28.11.2018     9-18    Novinky ve mzdách 2019

Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor

2. 29.11.2018           9-17    Zákoník práce, GDPR

Mgr. Klára Valentová, advokátka, specialistka na ZP a GDPR

1. PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ PROBLEMATIKA -  KOMPLEXNÍ VÝPOČTY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2018, 2019  :

Seminář má za úkol seznámit účastníky s vedením personální a mzdové problematiky v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále se posluchači seznámí s celou řadou podrobných výpočtů ve mzdové účtárně a další povinnosti s tím spojené. Je určen pro mzdové účetní a personalisty .

PROGRAM  :

1)  Povinnosti personalistů a mzdových účetních :

a)  předsmluvní povinnosti, pracovně lékařská služba – vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Základní informace o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Povinnosti mzdových účetních a personalistů při skončení pracovněprávních vztahů zaměstnance. Základní informace o pracovní době – zvláštní rozvrhy ( nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, konto pracovní doby, homeworking, teleworking, zkrácené úvazky ).  

b)   Dovolená v roce 2018 – princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby. Převod zůstatku dovolené do následujícího roku. Stanovení dovolené – celá řada příkladů na výpočet dovolené.

c)    Překážky v práci -  na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů.

d)    Náhrady majetkové a nemajetkové újmy – povinnosti zaměstnance k náhradě škody, povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Postupy zaměstnavatele a zaměstnance při šetření pracovních úrazů. Pojem pracovní úraz.  Plnění pracovních úkolů a pracovní úraz. Stravování a pracovní úraz. Přímá cesta do a ze zaměstnání. Druhy náhrad a jejich výpočty.

2)    Zákon o zaměstnanosti – agenturní zaměstnání, přivýdělek uchazeče o zaměstnání. Plnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních.

3)    Zaměstnávání občanů EU a cizinců 2018 – vedení evidence o zaměstnávání občanů EU a cizinců. Přihlašování a odhlašování občanů EU a cizinců – Úřad práce, Cizinecká policie, Zdravotní pojišťovny, Správy sociálního zabezpečení.  Výkon práce cizince – povolené k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta.

                                                                     --  2  -- 

4)    Mzda, plat a odměna :

Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou.  Určení mzdy, platu, odměny , mzdový a platový výměr - základní právní předpisy. Mzdový řád.  Minimální mzda v roce 2018 a 2019. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Obsluha mzdy, platu a odměny - povinnosti zaměstnavatele. Celá řada názorných příkladů, vnitřních předpisů a doporučených postupů.

5)    Průměrný výdělek :

Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodného období než čtvrtletí.  Průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů.  Názorné ukázky výpočtů.

6)     Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2018 a 2019 :

Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek a nezabavitelné částky.  Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby.  Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného.  Přikázání jiné peněžité pohledávky – bonus, výsledky z ročního zúčtování daně. Srážky ze mzdy z odstupného.  Judikatura k této problematice. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací.    Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

7)      Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění :

Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců, výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti. Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ -  započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné.  Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018 a 2019.

 

                                                                --    3   --

8)      Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění 2018, 2019  :

Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Karenční doba její možné zrušení. Výpočty dávek nemocenského pojištění-  peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, nemocenského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství – podmínky nároku na jednotlivé dávky.  Dávka – otcovská poporodní péče.  Dlouhodobé ošetřovné. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – kontroly zaměstnavatelem. Možné sankce. Kontroly léčebného režimu prováděné správou sociálního zabezpečení.  

9)       Daň z příjmu -  závislá činnost v roce 2018, 2019 :

Formy daně – srážková, zálohová. Rozšíření okruhu poplatníků srážkové daně.  Zjištění základu daně. Výpočet mzdy, platu, do základu daně. Slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka – jejich uplatňování, příprava na budoucí povolání, rok 2018 a 2019.  Daňový bonus. Daňově uznatelné benefity.  Platné tiskopisy pro rok 2018 a 2019.  

10)      Závěr , diskuse.

Veškeré informace budou posluchačům podány podle právního stavu ke dni semináře .

Na tomto semináři obdrží posluchači obsáhlý pracovní materiál


SVAZ ÚČETNÍCH OLOMOUC, spolek, Wellnerova 134/7, 77900 Olomouc
IČ: 01567578, DIČ: CZ01567578, Zápis u MV: VS/1-1/92 795/13-R
tel.: +420 602 730 916, suol@wellnet.cz, www.suol.cz, č.ú. KB: 7755/0100

Kalendář akcí

pořádaných Svazem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 a RZ 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák, specialista na zdaňování mezd zaměstnanců 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, inventarizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2018-2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro ÚSC, inventarizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 na Slovensku WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace y 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady a Daň silniční WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daně - Mzdy, třídenní speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Ivana Langerová, RNDr. Petr Beránek, Zdeněk Křížek 4 800 Kč / 5 400 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Mzdová problematika • změny v roce 2019 Zlín, hotel MOSKVA Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Zdanění mezd v roce 2019 • roční zúčtování záloh na daň za rok 2018 • aktuality a novinky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace - 504 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání 2018 -PO WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Slovenské účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání a slovenská účetní závěrka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 200 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Daňové a účetní aktuality 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity 2018 a 2019 z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Finanční kontrola WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady s příklady z praxe WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Majetek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další