zavřít

Novela DPH 2017 CR-SR, konfrontace zákonů

přednáší: Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Rastislav Pavč
datum konání: v čase 9-17
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 700,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 900,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78004

  

Konfrontace českého a slovenského
zákona o DPH v 2018

s využitím příkladů z praxe

 

Cílem semináře je srovnání vybraných oblastí uplatňování DPH podle právní úpravy platné v ČR a SR.  Seminář je zaměřen na obchodní transakce s místem plnění na Slovensku realizované českými plátci s využitím příkladů a zkušeností z praxe. Z dosavadní praxe vyplývá, že v těchto případech čeští plátci stále chybují a  vystavují se do budoucna buď postihům ze strany slovenských správců daně nebo, pokud se chybný postup promítne i v českém daňovém přiznání k DPH, je zde riziko neuznání nároku na odpočet daně u příjemce plnění. Součástí výkladu budou mimo jiné i informace, které jsou pro české subjekty důležité v případě rozhodování ve věci registrace k DPH na Slovensku včetně doporučeného postupu při registraci samotné.

 • Aktuální informace - aktuální stav českého a slovenského zákona o DPH, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ a MF SR.
 • Změny v roce 2018 v českém zákoně o DPH – přehled nejdůležitějších změn v oblasti DPH v ČR s účinností od 1. 1.2018.  
 • Změny v roce 2018 ve slovenském zákoně o DPH – přehled nejdůležitějších změn v oblasti DPH v SR s účinností od 1. 1. 2018.  
 • Registrace k DPHpravidla pro registraci k DPH v ČR a SR, důvody vedoucí k registraci, upozornění na odlišnosti, typy registrace, limit obratu pro registraci, identifikované osoby z pohledu českého a slovenského zákona o DPH, zpětná registrace, „zábezpeka“ při registraci k DPH v SR, sankce za nesplnění registrační povinnosti, praktická doporučení pro zajištění správného postupu v případě registrace k DPH na Slovensku.
 • Stanovení místa plnění u služebzákladní pravidla, okruh služeb, u kterých se místo plnění určí podle specifických pravidel vymezených ve výjimkách ze základního pravidla, kdy a komu vznikne povinnost přiznat DPH, u vybraných služeb (služby vztahující se k nemovitosti, přepravní služby, práce na movité věci, poradenské a konzultační služby atd.) bude vysvětlen správný postup při určení místa plnění včetně promítnutí údajů o poskytnutých službách v DAP k DPH a upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Vybrané obchodní případy týkající se dodání zboží – dodání a pořízení zboží, přemístění obchodního majetku, třístranný obchod, zasílání zboží, provozování konsignačních skladů v ČR a SK, dodání zboží včetně montáže.
 • Použití DIČ-CZ a DIČ-SK řešení otázky, kdy použije český plátce, který je současně registrován k DPH i na Slovensku, pro účely fakturace (přijaté i vystavené faktury – daňové doklady) DIČ-CZ a v kterých případech DIČ-SK upozornění na časté chyby.
 • Základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daněobecná pravidla vymezená pro uplatnění nároku na odpočet daně platná v ČR a SR se zaměřením na lhůtu pro uplatnění odpočtu daně.

 

 • Zálohové platby – vznik povinnosti přiznat daň, daňové doklady v ČR a na Slovensku.
 • Pravidla pro fakturaci platná v ČR a SRdodržování zákonných podmínek v oblasti fakturace podle pravidel vymezených českým a slovenským zákonem o DPH, forma a typy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů.
 • Přepočet cizí měnypostup při přepočtu cizí měny podle pravidel vymezených českým a slovenským zákonem o DPH, důsledky případných chyb na straně dodavatele a odběratele.
 • Institut vracení DPH pravidla pro vracení DPH v ČR a SR, lhůty pro vracení DPH, praktický postup.
 • Ručení za nezaplacenou daňinstitut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem, nespolehlivý plátce,  údaje z registru plátců a jejich využití v praxi, zvláštní způsob zajištění daně s uvedením příkladů, kdy je vhodné jej využít.      
 • Daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení tiskopisy DAP a SH platné v ČR a SR, změny pro rok 2018, upozornění na odlišnosti v ČR a SR.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály včetně platných tiskopisů DAP k DPH (v české a slovenské verzi).

 Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Svazem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady a Daň silniční WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daně - Mzdy, třídenní speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Ivana Langerová, RNDr. Petr Beránek, Zdeněk Křížek 4 800 Kč / 5 400 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Mzdová problematika • změny v roce 2019 Zlín, hotel MOSKVA Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Zdanění mezd v roce 2019 • roční zúčtování záloh na daň za rok 2018 • aktuality a novinky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace - 504 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH neziskovek pro začátečníky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů u neziskovek 2018 a sestavení daňového přiznání WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Slovenské účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání a slovenská účetní závěrka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 200 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity 2018 a 2019 z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Finanční kontrola WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady s příklady z praxe WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Majetek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další