zavřít

Novela DPH 2017 CR-SR, konfrontace zákonů

přednáší: Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Rastislav Pavč
datum konání: v čase 9-17
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 700,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 900,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78004

  

Konfrontace českého a slovenského
zákona o DPH v 2018

s využitím příkladů z praxe

 

Cílem semináře je srovnání vybraných oblastí uplatňování DPH podle právní úpravy platné v ČR a SR.  Seminář je zaměřen na obchodní transakce s místem plnění na Slovensku realizované českými plátci s využitím příkladů a zkušeností z praxe. Z dosavadní praxe vyplývá, že v těchto případech čeští plátci stále chybují a  vystavují se do budoucna buď postihům ze strany slovenských správců daně nebo, pokud se chybný postup promítne i v českém daňovém přiznání k DPH, je zde riziko neuznání nároku na odpočet daně u příjemce plnění. Součástí výkladu budou mimo jiné i informace, které jsou pro české subjekty důležité v případě rozhodování ve věci registrace k DPH na Slovensku včetně doporučeného postupu při registraci samotné.

 • Aktuální informace - aktuální stav českého a slovenského zákona o DPH, vybraná sdělení a výklady MF ČR a GFŘ a MF SR.
 • Změny v roce 2018 v českém zákoně o DPH – přehled nejdůležitějších změn v oblasti DPH v ČR s účinností od 1. 1.2018.  
 • Změny v roce 2018 ve slovenském zákoně o DPH – přehled nejdůležitějších změn v oblasti DPH v SR s účinností od 1. 1. 2018.  
 • Registrace k DPHpravidla pro registraci k DPH v ČR a SR, důvody vedoucí k registraci, upozornění na odlišnosti, typy registrace, limit obratu pro registraci, identifikované osoby z pohledu českého a slovenského zákona o DPH, zpětná registrace, „zábezpeka“ při registraci k DPH v SR, sankce za nesplnění registrační povinnosti, praktická doporučení pro zajištění správného postupu v případě registrace k DPH na Slovensku.
 • Stanovení místa plnění u služebzákladní pravidla, okruh služeb, u kterých se místo plnění určí podle specifických pravidel vymezených ve výjimkách ze základního pravidla, kdy a komu vznikne povinnost přiznat DPH, u vybraných služeb (služby vztahující se k nemovitosti, přepravní služby, práce na movité věci, poradenské a konzultační služby atd.) bude vysvětlen správný postup při určení místa plnění včetně promítnutí údajů o poskytnutých službách v DAP k DPH a upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení.
 • Vybrané obchodní případy týkající se dodání zboží – dodání a pořízení zboží, přemístění obchodního majetku, třístranný obchod, zasílání zboží, provozování konsignačních skladů v ČR a SK, dodání zboží včetně montáže.
 • Použití DIČ-CZ a DIČ-SK řešení otázky, kdy použije český plátce, který je současně registrován k DPH i na Slovensku, pro účely fakturace (přijaté i vystavené faktury – daňové doklady) DIČ-CZ a v kterých případech DIČ-SK upozornění na časté chyby.
 • Základní pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daněobecná pravidla vymezená pro uplatnění nároku na odpočet daně platná v ČR a SR se zaměřením na lhůtu pro uplatnění odpočtu daně.

 

 • Zálohové platby – vznik povinnosti přiznat daň, daňové doklady v ČR a na Slovensku.
 • Pravidla pro fakturaci platná v ČR a SRdodržování zákonných podmínek v oblasti fakturace podle pravidel vymezených českým a slovenským zákonem o DPH, forma a typy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů.
 • Přepočet cizí měnypostup při přepočtu cizí měny podle pravidel vymezených českým a slovenským zákonem o DPH, důsledky případných chyb na straně dodavatele a odběratele.
 • Institut vracení DPH pravidla pro vracení DPH v ČR a SR, lhůty pro vracení DPH, praktický postup.
 • Ručení za nezaplacenou daňinstitut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem, nespolehlivý plátce,  údaje z registru plátců a jejich využití v praxi, zvláštní způsob zajištění daně s uvedením příkladů, kdy je vhodné jej využít.      
 • Daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení tiskopisy DAP a SH platné v ČR a SR, změny pro rok 2018, upozornění na odlišnosti v ČR a SR.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů. Účastníci semináře obdrží pracovní materiály včetně platných tiskopisů DAP k DPH (v české a slovenské verzi).

 



Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Svazem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
GDPR pro správce nemovitostí WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners 1 700 Kč / 1 900 Kč přidat do košíku
DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - dvoudenní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 100 Kč / 3 500 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví- začátečníci WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor 2 600 Kč / 2 900 Kč přidat do košíku
Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví - dvoudenní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 000 Kč / 3 400 Kč přidat do košíku
ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ŘEŠENÍ AKTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ V ROCE 2018 (dotace, dary, vztahy se zřizovatelem) WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 3 600 Kč / 3 900 Kč přidat do košíku
Přijaté dotace v neziskových organizacích WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 14 000 Kč / 14 300 Kč přidat do košíku
Vnitřní směrnice v oblasti účetnictví a daní vybraných účetních jednotek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Vnitřní směrnice v oblasti účetnictví a daní a organizační směrnice WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH - Aktuálně 2018-2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 15 000 Kč / 15 300 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 11 000 Kč / 11 300 Kč přidat do košíku
Klíč k zaúčtování účetního dokladu WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 3 900 Kč / 4 500 Kč přidat do košíku
Nakládání s majetkem ve vybraných účetních jednotkách - 410 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč
zrušený
kontakt »
Nakládání s majetkem v NNO - 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
NNO - Účetnictví a daně A-Z Luhačovice - Wellness hotel Ambra 4*, Solné 1055 Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 3 800 Kč / 4 200 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2019 pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daně 2018-2019 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Ing. Langerová, Ing. Klíma, RNDr. Beránek, daňový poradci 5 700 Kč / 6 600 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví 2018-2019 Luhačovice-Pozlovice 204, hotel Vyhlídka 4* Zdeněk Křížek, specialista na mzdy, Mgr. Klára Valentová, advokátka 4 800 Kč / 5 400 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel EROPLÁN Ing. Otakar Machala, Ing. Jiří Klíma 3 400 Kč / 3 800 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další