zavřít

Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz)

Tento seminář probíhá pouze online. Po zaplacení dostanete přístup na www stránku s nahrávkou i materiály.

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd
datum konání: v čase 7-24
místo konání: online
cena: 800,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 000,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 207003

Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz)

TERMÍN  a   MÍSTO:  

 

URČENO: On-line kurz je určen všem zájemcům, kteří se zabývají personální a mzdovou problematikou, tj. zejména začínajícím personalistům, manažerům, mzdovým účetním v rámci kumulace funkcí personalista a mzdová účetní.  

 

CÍL : Seznámení posluchačů se současnou legislativou v oblasti personální a mzdové agendy a to nejen podrobným výkladem,  ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů.

 

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální problematiku)

 

PROGRAM:

Zákoník práce 2020:

Předsmluvní povinnosti • závislá práce – pojem •  vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • Minimální zaručená mzda v roce 2020 a způsoby určení její výše.  

Ochrana osobních údajů (GDPR) – předávání a zpracování osobních údajů elektronickou formou v souvislosti s COVID-19.

Pracovnělékařské služby povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – mimořádníé opatření vlády COVID-19, a vyjádření společnosti pracovního lékařství – vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky.

 

Uzavírání pracovněprávních vztahů - povinnosti zaměstnavatele: 

Co musí obsahovat pracovní smlouva • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů.   

Ukončení pracovního poměru: 

Doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Praktické poznatky postupů zaměstnavatelů v době mimořádných opatření vlády – COVID 19.

Dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku:

Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené a celozávodní dovolená v souvislosti s COVID 19, co zaměstnavatel nesmí • čerpání dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené.   

Překážky v práci  v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – COVID 19.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, nepřidělování práce, částečná nezaměstnaost, řešení těchto překážek v práci a následné příspěvky (refundace) z poskytnutých náhrad z programu ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti. Názorné ukázky, postupy a praktické zkušenosti. Překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy.

Ostatní překážky v práci podle Zákoníku práce – koronavirus a nemoc zaměstnance, ošetřovné, karanténa – zvláštní postupy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády. Celá řada názorných příkladů a postupů, praktické zkušenosti. Další překážky v práci na straně zaměstnance – mateřská dovolená,  rodičovská dovolená, otcovská dovolená……  .  

Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:

Agenturní zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce,- mimořádná opatření vlády.     

Časová dotace:    3 – 4 hodiny.

 

 

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU NEBO ODMĚNY V ROCE 2020 S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VLÁDY online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 700 Kč / 900 Kč přidat do košíku
Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní (on-line kurz) online Zdeněk Křížek, specialista v oblasti mezd 800 Kč / 1 000 Kč přidat do košíku
Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. Písemný pracovní materiál - 17 stran Ing. Otakar Machala 300 Kč / 500 Kč přidat do košíku
Aktuálně k DPH - Novela WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novela zákoníku práce od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021 - aktuální stav zásadní novely zákoníku práce po jejím schválení v Poslanecké sněmovně dne 29. 5. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Zdeněk Schmied, MPSV 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví, Akreditace MŠMT WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další