zavřít

Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově

přednáší: Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková
datum konání: v čase 9-16
místo konání: Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689
cena: 3 700,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
3 900,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79701

I. Daň z příjmů fyzických a právnických osob                                         5.12.2018 9-16 hodin                                                                                 Ing. Otakar Machala, daňový poradce

Aktuality v účetnictví a daních z příjmů fyzických a právnických osob 2019 - 2020

 

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Upozornit lze např. na komplikovaný postup při stanovení základu daně z příjmů u zaměstnanců s mezinárodním prvkem, aktuální pohled na tzv. souběh funkcí a zdaňování příjmů z tzv. sdílené ekonomiky.

U právnických osob potom na novelu zákona (tzv. Směrnice ATAD), která může v některých oblastech zasáhnout i menší a střední subjekty, a přinést nutnost nově analyzovat další možné neúčetní vlivy na základ daně z příjmů. 

V oblasti daňových a nedaňových výdajů se zaměříme na sporné záležitosti a na výdaje, u kterých se nejčastěji chybuje, včetně oblasti pohledávek a na správné posouzení odměn a benefitů poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům a následně i na jejich daňový dopad na obou stranách. 

Posluchači budou rovněž upozorněni na připravované budoucí změny v daňové oblasti.

 

OBSAH

 

-        Vybrané otázky účetnictví

·        virtuální měny v účetnictví

·        zveřejňování účetní závěrky v Obchodním rejstříku

·        emisní povolenky – změna výkladu vykazování

-        Příjmy osvobozené od daně

·        prodej pozemku s budovou – možné výhody a rizika

·        obchodní podíly a související příjmy

-        Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

·        příjmy zdaňované srážkovou daní a možnosti daňové optimalizace

·        základ daně u zaměstnanců podléhajících pojištění v zahraničí

·        bezúplatný výkon funkce – daňové řešení

·        ukončení zaměstnání – konkurenční doložka a nadlimitní odstupné

·        souběh funkcí – možnosti řešení a daňové dopady

·        daň a odvody u konkurenční doložky a odstupného nad limit zákoníku práce

·        novela vyhlášky o FKSP od roku 2020

-        Příjmy ze samostatné činnosti

·        paušální výdaje v letech 2019 – 2020

·        příjmy ze sdílené ekonomiky – kdy jde o podnikání?

-        Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů

-        Zdanění právnických osob

·        případy osvobození u daně z příjmů podnikajících právnických osob a jejich řešení

·        výplaty z účtů vlastního kapitálu – režim zdanění

-        Mezinárodní zdanění

·        nové povinnosti u příjmů plynoucích do zahraničí – aplikace § 38da

·        rizika při přijetí služby od daňového nerezidenta

-        Komplikace při stanovení základu daně podle § 23 ZDP - příklady

-        Novela zákona 2019 – praktické dopady směrnice ATAD v daních z příjmů

·        další případy nedaňových úroků

·        exit tax – možný dopad i na menší tuzemské subjekty

·        ovládané zahraniční společnosti – příklady aplikace

·        hybridní nesoulady – zákaz dvojího nezdanění

-        Vybrané daňové a nedaňové výdaje

·        mzda a benefity – různé daňové dopady téhož typu plnění zaměstnancům

·        daňový pohled na dopravní pokuty řidičů

·        ostatní daně v daních z příjmů – různé výklady vlivu DPH a daně z nabytí nemovitých věcí na základ daně z příjmů

·        rizika při uplatňování výdajů u majetku nabytého bezúplatně

·        (ne)daňový odpis pojištěné pohledávky

·        kurzové rozdíly a opravné položky

-        Odpisování hmotného a nehmotného majetku

·        právo stavby v zákoně o daních z příjmů

·        odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem – varianty dopadů ukončení podnájemní smlouvy

·        nehmotné změny na hmotném majetku – daňové řešení

·        zvláštnosti odpisování software užívaného na základě licenční smlouvy

-        Odčitatelná položka na výzkum a vývoj po novele 2019

-        Správa daní v ZDP

·        termíny prekluze

·        vliv kombinace doměrku a daňové ztráty na výši penále

-        Připravované změny v dalším období

-        Diskuse

 

Termín:          5. 12. 2019                 9:00 – 16:00

II. Daň z přidané hodnoty                                                                     6.12.2018 9-16 hodin                                                                            


Ubytování není v ceně semináře. Požadavky uveďte do přihlášky, pokoj Vám zajistíme, uhradíte při registraci v recepci hotelu. Cena: dvoulůžkový pokoj/1noc Kč 1700,- včetně snídaně, jednolůžkový pokoj Kč 1300,- včetně snídaně. V ceně semináře je občerstvení, oběd.

Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
S.r.o. a jednatel z účetního a daňového hlediska WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH neziskovek - po novele a info 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
DPH neziskovek - po novele a info 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
Kurs pro fakturantky aneb jak správně fakturovat, EET Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
Mzdové účetnictví e-neschopenka, benefity WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a zákoně o dani z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Problematika pohledávek - Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč
zrušený
kontakt »
Daně 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Ing. Langerová, RNDr. Beránek, daňový poradci 3 800 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
EET - třetí fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Mzdy 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 700 Kč / 4 300 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Exekuce srážkami z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Mgr. Viera Řezníčková, exekutorský úřad 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Mzdová problematika 2020, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 900 Kč / 4 100 Kč přidat do košíku
Účtování a zdanění společenství vlastníků jednotek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková 3 700 Kč / 3 900 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Zdanění mezd v roce 2020• roční zúčtování záloh na daň za rok 2019• aktuality a novinky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro ÚSC za rok 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro příspěvkové organizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2020 Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 1 700 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Novinky 2020 v DPH a DP Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Novinky 2020 v DPH a DP WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Mzdová problematika • změny v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdách a personalistice 2020 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
EET - třetí fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daně - 2020 speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Ivana Langerová, Ing. Jiří Klíma 4 200 Kč / 4 600 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických osob - daňové přiznání 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2019 pro podnikatelské sub. Zlín, hotel MOSKVA Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Kvítek, FÚ Olomouc 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace - 504 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2019 pro nestátní neziskové organizace 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Dagmar Fitříková, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
MZDY 2020 - speciálka Rožnov p./R., hotel RELAX Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 800 Kč / 4 000 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2020 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
EET - třetí a čtvrtá fáze v roce 2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další