zavřít

Mzdová problematika • změny v roce 2019

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista na mzdy
datum konání: v čase 9-14
místo konání: Zlín, hotel MOSKVA
cena: 1 400,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 600,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 79011

Určen pro: mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace

Cíl semináře: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát

Program semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních předpisů.

Změny v zákoně o zaměstnanosti

 • povinnosti zaměstnavatelů
 • evidence o zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnanci
 • plnění povinného podílu

Změny ve zdravotním pojištění

 • OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění
 • osoba bez zdanitelných příjmů, osoby za které platí pojistné stát
 • princip minimálního vyměřovacího základu – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah 3.000 Kč 
 • vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše
 • nové redukční hranice • ochranná lhůta • podpůrčí doba • dlouhodobé ošetřovné a dopady do Zákoníku práce

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení
 • náhrada u zvláštních rozvrhů pracovní doby
 • možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců • co může zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti

Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě

 • stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy • maximální vyměřovací základ
 • minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ
 • OSVČ vedlejší činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • slevy na dani od roku 2019
 • uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto skutečností plátcem daně
 • nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze závislé činnosti
 • dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti

Výpočet srážek ze mzdy

 • nové nezabavitelné částky
 • Zákon o insolvenci • pořadí prováděných srážek • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací povinnost, zápočtové listy, součinnost

Náhrady cestovních výdajů, nové výše tuzemského stravného, vyhláška o zahraničním stravném

Další aktuální informace dle platné  legislativy

Diskuze a odpovědi na dotazy


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Spolkem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
I. Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě II. Zaměstnávání brigádníků včetně mladistvých WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdy 1 600 Kč / 1 800 Kč
zrušený
kontakt »
DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - dvoudenní WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 200 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Náklady a výnosy WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 3 300 Kč / 3 700 Kč přidat do košíku
Praktická personalistika a mzdová problematika 2019 Rožnov p./R. Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 400 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Fakturace pro příspěvkové organizace a obce a NNO WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
DPH - Aktuálně 2019-2020 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Pohledávky a dluhy, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví v roce 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a zákoně odani z příjmů Zlín, hotel MOSKVA Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví A-Z WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a zákoně o dani z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Christian Žmolík, daňoví poradci 1 600 Kč / 1 800 Kč přidat do košíku
Daně 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Ing. Langerová, RNDr. Beránek, daňový poradci 3 800 Kč / 4 400 Kč přidat do košíku
Mzdy 2019-2020 Chvalovice-Hatě 198, hotel SAVANNAH 4* Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 700 Kč / 4 300 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 600 Kč / 3 800 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů a DPH, speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX, Lesní 1689 Ing. Otakar Machala, Ing. Dagmar Fitříková 3 700 Kč / 3 900 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další