zavřít

Zákoník práce

přednáší: Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners
datum konání: v čase 9-15
místo konání: WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc
cena: 1 400,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 600,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78089

Název:

Zákoník práce a GDPR pro personalisty

 

Podtitul:

 

 

 

 

Přednášející:

Životní cyklus zaměstnance z pohledu pracovněprávních předpisů. Jak implementovat GDPR do personální praxe. Časté chyby v personální praxi.

 

 

Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Této právní agendě se každodenně věnuje již 17 let a poskytuje služby ve všech oblastech této právní disciplíny. Vedle klientské práce také pravidelně publikuje a přednáší na odborných seminářích a konferencích. Je jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a také členkou pracovněprávní skupiny Comtittee for Labor and Social Affairs při Americké obchodní komoře, kde se podílí na přípravě novelizací a připomínek k různým právním předpisům. Působila také jako člen pracovní skupiny České bankovní asociace pro ochranu osobních údajů.

 

 

Anotace:

Zákoník práce a související právní předpisy podléhají často různým změnám, které přinášejí jak pozitivní dopady, tak nemalé aplikační problémy. Seminář je zaměřen na klíčové otázky zákoníku práce a řešení problematických oblastí současného pracovního práva a na výklad dalších otázek, ve kterých se v praxi nejčastěji chybuje. Zároveň je nutné do personalistické praxe důsledně implementovat pravidla ochrany osobních údajů zaměstnanců, a to zejména v souvislosti s GDPR, které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018. Každý personalista denně přichází do styku s osobními údaji zaměstnanců a musí dodržovat nejen zásady a povinnosti stanovené GDPR, ale také pravidla stanovená českými pracovněprávními předpisy.

 

 

Cíl semináře:

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 

Seminář bude zaměřen na časté chyby zaměstnavatelů v personální praxi a na některé stále nejasné otázky, které přinášejí aplikační problémy, různé právní výklady a důsledky pro zaměstnavatele. Účastníci budou také informováni o chystaných změnách zákoníku práce. V oblasti ochrany osobních údajů účastníci projdou celým životním cyklem zaměstnance od výběrového řízení až po skončení pracovního poměru se zaměřením na pravidla zpracování osobních údajů podle GDPR a pracovněprávních předpisů. Součástí semináře budou praktická cvičení a otevřená diskuze nad jednotlivými tématy.

 

1. Postup při uzavírání pracovních poměrů

2. Pracovní smlouva a její náležitosti, zkušební doba

3. Závislá práce a tzv. švarcsystém

4. Postup při změnách pracovního poměru (převádění na jinou práci, pracovní cesty a jiné změny místa výkonu práce)

5. Postup při skončení pracovního poměru

6. Doručování písemností

7. Odměňování - mzda za výkon práce, sjednání nebo stanovení mzdy, další mzdové složky a mimořádné odměny, kalkulace průměrného výdělku

8. Pracovní doba - její rozvržení a evidence

9. Práce přesčas - kdy se jedná o práci přesčas, jaké jsou její limity a jak lze nastavit její odměňování

10. Dovolená a pravidla pro její čerpání

11. Odpovědnost zaměstnance za škodu - dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, ztráta svěřených věcí

12. Vnitřní předpis a pracovní řád

13. Dohody o pracích mimo pracovní poměr

14. Home office

15. Vysílání zaměstnanců

16. Zpracování osobních údajů zaměstnanců a monitoring zaměstnanců

17. Souběh funkcí – změna v judikatuře Nejvyššího soudu ČR

18. Vztah zákoníku práce k NOZ a základní zásady pracovněprávních vztahů

19. Očekávané změny v pracovním právu

20. Praktická cvičení a diskuze

 

 

 

 


 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Svazem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 300 Kč / 1 500 Kč
zrušený
kontakt »
Účtování v cizích měnách, kursové rozdíly Zlín, hotel MOSKVA RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 300 Kč / 1 500 Kč
zrušený
kontakt »
Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2019 a RZ 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Lošťák, specialista na zdaňování mezd zaměstnanců 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro příspěvkové organizace, inventarizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Aktuality v DPH a Dani z příjmů 2018-2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka pro ÚSC, inventarizace WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů fyzických a právnických osob 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 na Slovensku WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka + změny v daních, org. které účtují podle vyhlášky 504 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novinky 2019 v daních a účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady a Daň silniční WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Účetní závěrka za rok 2018 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Vladimíra Jordová, auditorka 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Změny ve mzdové a personální oblasti v r. 2019, GDPR a zaměstnanecké benefity WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Růžena Klímová, specialista na mzdovou a personální oblast 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daně - Mzdy, třídenní speciálka v Rožnově Rožnov p./R., hotel RELAX Ing. Ivana Langerová, RNDr. Petr Beránek, Zdeněk Křížek 4 800 Kč / 5 400 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Slovenské účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání a slovenská účetní závěrka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další