zavřít

GDPR, archivace, zákoník práce, mzdové účetnictví - v hotelu EROPLÁN

přednáší: Zdeněk Křížek, specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor
datum konání: v čase 9-15
místo konání: Rožnov p./R., hotel EROPLÁN
cena: 1 400,- Kč pro členy SÚ, včetně 21% DPH
1 600,- Kč ostatní, včetně 21% DPH
VS: 78087

Ochrana osobních údajů, v personální a mzdové oblasti podle pravidel GDPR. Praktická personalistika a mzdová problematika 2018.  

URČENO: Pro personalisty, statutáry, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít přehled o této problematice. Seminář je vhodný i pro osoby, které budou vykonávat činnost pověřence pro ochranu osobních dat.

 

PŘÍNOS: Na semináři získáte aktuální přehled o problematice ochrany osobních údajů, archivaci a skartaci dat, a to v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU – GDPR, který nabývá účinnosti od 25.5.2018. Dále se účastníci seznámí s dalšími tematickými okruhy z pohledu praktického provádění.

 

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek (specialista na mzdovou a personální oblast, zkušený lektor. Statutár renomované účetní a poradenské společnosti DAKREZ s.r.o.).

 

 

                                                             PROGRAM 

Ochrana  osobních údajů 2018 :

 

--     právní předpisy ,--  co je osobní údaj a jeho rozlišení ,--  zpracování osobních údajů, jejich

       úschova, archivace a výmaz , --  kdy je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy

       nikoliv, co je a co není citlivý údaj, --  skartace osobních údajů archivační a skartační řád,--     

       výběrová řízení a zpracování osobních údajů u uchazečů o zaměstnání, jak nakládat s osobními  

        údaji, --  osobní dotazník – co má obsahovat a co je již nadbytečný údaj,--  Zákoník práce a § 312

        osobní spis a jeho obsah, kdo může nahlížet do osobního spisu, pracovní posudek 

        § 314, potvrzení o zaměstnání – zápočtový list a jeho obsah § 313, --  ochrana majetkových

        zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance § 316, --  sankce za porušení

        povinností zaměstnavatele na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců – Zákon o

        inspekci práce. Zákaz diskriminace § 16 Zákoníku práce. Zajištění a zpracování osobních údajů

        ve vazbě na zaměstnávání agenturních zaměstnanců – smlouva mezi agenturou práce a

        uživatelem §§§ 307a,), 308 a 309,……. , --  instalace kamerových systémů, sledování

        elektronické pošty zaměstnanců zaměstnavatelem, --  zasílání osobních údajů zaměstnancům na   

        jejich e-mail, např. výplatní lístek, atd. ……., --  kontroly Inspekce práce a Úřadu pro ochranu

        osobních údajů – možné sankce.

 

Archivace a skartace dat, jejich ukládání :

 

--  archivační lhůty v oblasti personálních a mzdových dokladů,

--  archivace mzdových listů, dokladů o výplatě, osobních spisů, dokladů o srážkách ze

    mzdy, docházkové listy, pracovní výkazy, dovolenky, účetní záznamy, pracovní smlouvy,

    dohody o provedení práce a pracovní činnosti, další spisová dokumentace a písemnosti-

    korespondence vedená se zaměstnancem ( vytýkací dopisy, oznámení o kontrolách zaměstnanců),

--  archivace ostatních dokumentů a předepsaných tiskopisů – správa sociálního zabezpečení,

    zdravotní pojištění, prohlášení poplatníka daně a další důležité doklady spojené s poskytováním

    slev a daňových zvýhodnění, doklady a výsledky ročního zúčtování daně,

--  vnitřní firemní předpisy, pracovní řád, prémiový řád, mzdový řád, a další vnitropodnikové předpisy a

     jejich archivace a skartace, kolektivní smlouvy,

--  jednotlivé formy archivace dat – analogová, digitální,

--  ochrana dat – archiválií. Archivační místnosti. Ochrana dat před zneužitím, poškozením nebo

    zcizením,

 

 

                                                                  

                                                               --    2   --

 

Zákoník práce z pohledu personalistů a mzdových účetních 2018.

 

Informování o obsahu pracovního poměru, --  pracovní smlouva a její obsah,  --  zkušební doba,  -- uzavírání pracovního poměru na dobu neurčitou nebo určitou, -- výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené, --  dohody o provedení práce a pracovní činnosti – povinnosti zaměstnavatelů při uzavírání těchto dohod, -- nové posouzení principu malého rozsahu, -- odměňování „dohodářů“,………….

             Dovolená v roce 2018 -  princip určování dovolené, převod dovolené z roku do roku, dovolená a mateřská dovolená, dovolená a její poměrné určování, dovolená u nerovnoměrné pracovní doby, zkrácený úvazek a roční výměra dovolené, …………………

             Pracovní doba v roce 2018 -  právo zaměstnavatele určit zaměstnanci pracovní dobu, rovnoměrné a nerovnoměrné určení pracovní doby, práce z domova, další formy možné pracovní doby, práce přesčas, o víkendu, ve svátek.  Povinná evidence pracovní doby. Povinná pauza mezi směnami a v týdnu. Co kontroluje inspektorát práce – praktické poznatky….

             Povinnosti zaměstnavatelů při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – kniha úrazů, protokol o pracovním úrazu – povinnosti zaměstnavatelů, druhy náhrad za újmu na zdraví zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.  Pojem plnění pracovních úkolů a pracovní úraz ……

 

Mzdová problematika 2018:

 

Odměňování zaměstnanců v nestatní sféře – formy ( hodinová, měsíční, podílová, provizní nebo naturální mzda), určování mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, smluvní mzda, mzdový výměr. Odměňování zaměstnanců platem -  katalog prací, Nařízení vlády o odměňování zaměstnanců platem. Vnitřní firemní předpisy – mzdový řád, prémiový řád, prémie, odměny.

               Průměrný výdělek – určování pravděpodobného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti, zúčtování proměnlivých složek do jiného období než je čtvrtletí. Průměrný výdělek při poskytování náhrady za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Celá řada názorných příkladů.

               Srážky ze mzdy 2018 -  příjmy, ze kterých se musí srážky provádět, pořadí srážek, srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele, dohody o srážkách, exekuční příkazy a jejich obsah, daňové bonusy a roční zúčtování daně ze závislé činnosti – započitatelnost těchto příjmů do čisté mzdy pro účely srážek. Insolvence a povinnosti zaměstnavatelů. Více plátců příjmů a provádění srážek. Vlastní výpočet srážek – nezabavitelné částky, vyživované osoby. Součinnost zaměstnavatele při podávání informací exekutorovi. Celá řada názorných příkladů na výpočet srážek.

 

Další důležité informace:

 

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů -  povinnosti zaměstnance , práce neschopného, kontroly práce neschopného, sankce při neplnění povinnosti práce neschopným zaměstnancem………

             Nemocenské -  posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění, druhy jednotlivých dávek – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství,  otcovská poporodní péče – účinnost od 1.2.2018. Nová dávka dlouhodobé ošetřovné – účinnost od 1.6.2018.

 

Závěr, diskuse………..               

 

Na semináře posluchači obdrží podrobný pracovní materiál, s celou řadou názorných ukázek vnitřních firemních předpisů, doporučených vzorů a postupů v oblasti správy dat a zajištění řádného vedení a ochrany osobních údajů.    

 


Organizační pokyny »

Kalendář akcí

pořádaných Svazem účetních Olomouc

Datum Název  (kliknutím zobrazíte detail) Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Účetní a daňová závěrka 2018 pro nestátní neziskové organizace - 504 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Slovenské účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Daňové přiznání a slovenská účetní závěrka WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Milan Kúdela, daňový poradca 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Dvoudenní praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Zdeněk Křížek, specialista na mzdy 3 200 Kč / 3 600 Kč přidat do košíku
Pracovní cesty a cestovní náhrady v roce 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, specialista v oboru CN, soudní znalec 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daň z příjmů u neziskovek 2018 a sestavení daňového přiznání WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč
zrušený
kontakt »
DPH neziskovek pro začátečníky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Novela zákona o DPH 2019 – pro neziskovky WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 Zlín, hotel MOSKVA Ing. Jiří Klíma, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 16 000 Kč / 16 700 Kč přidat do košíku
Mzdové účetnictví WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 13 000 Kč / 13 700 Kč přidat do košíku
DPH V ROCE 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně 1 500 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daňový balíček 2019 WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 700 Kč přidat do košíku
Daňový specialista WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc kolektiv lektorů SÚ 17 000 Kč / 17 700 Kč přidat do košíku
Zaměstnanecké benefity 2018 a 2019 z hlediska daně z příjmů WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc RNDr. Petr Beránek, daňový poradce 1 400 Kč / 1 600 Kč přidat do košíku
Finanční kontrola WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Cestovní náhrady s příklady z praxe WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Karel Janoušek, soudní znalec, specialista na CN 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Majetek WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc Ing. Simona Pacáková, auditorka a daňová poradkyně 1 300 Kč / 1 500 Kč přidat do košíku
Datum Název Místo Lektor Cena člen / nečlen Objednat

Další školení další